Ingen Silver-løsning

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Ingen Silver-løsning

Det hadde vært positivt for Silver og selskapets kunder dersom man hadde kommet frem til en løsning som innebærer at kundenes pensjonsrettigheter kunne videreføres som ordinær virksomhet. 

Finans Norge må bare konstatere at det synes vanskelig, etter at Finansdepartementet ikke har gitt Silver mer tid til å finne frem til en god løsning.

Alle andre livselskaper i Norge oppfylte de nye solvenskravene som trådte i kraft for et drøyt år siden. Pensjonsrettighetene i alle andre norske livselskaper er derfor trygge og de som har fripoliser i andre selskap vil ikke bli berørt av situasjonen. Silver er unntaket, og har inntil nå fått utsatt frist for å få en løsning på plass. I november kom det signaler om at det kunne finnes en løsning gjennom å flytte fripolisene ut av Norge. Vi registrerer at Finansdepartementet ikke har noe tro på at selskapet vil kunne få til en slik løsning og derfor ikke ønsker å gi selskapet mer tid.

Det er i den videre prosessen viktig å ivareta kundene i Silver på best mulig måte, også de kundene som ennå ikke har påbegynt uttak av pensjon. Finansdepartementet venter nå på råd fra Finanstilsynet på hva som bør skje videre med selskapet, herunder vurdere om det bør settes under offentlig administrasjon. Finans Norge forventer at en slik avklaring vil komme raskt, av hensyn til Silvers kunder.

Jan Erik Fåne

Jan Erik Fåne

kommunikasjonsdirektør

922 13 640 jan.erik.fane@finansnorge.no