Høring om telefonsalg

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Høring om telefonsalg

Det finnes en rekke eksempler på fornuftige kundesamtaler som Finans Norge er redd for vil bli forbudt gjennom departementets lovforslag og tolkning av markedsføringssamtaler. Dette var budskapet til Stortingets familie- og kulturkomite på høringen som ble avholdt tirsdag 7. februar.

Høringen gjaldt Prop. 43 L Endringer i markedsføringsloven (telefonmarkedsføring mv.).

Finansnæringens bekymring gjelder ett eneste punkt i proposisjonen, og det gjelder anledningen til å kontakte eksisterende kunder. Proposisjonen er for utydelig på hva som defineres som et kundeforhold, og for utydelig i definisjonen på hva som er en informasjonssamtale og hva som er en markedsføringssamtale. 

Dersom departementets lovforslag og tolkning av markedsføringssamtaler legges til grunn vil dette kunne bli resultatet:

  • En kunde vil ikke få informasjon om uriktig eller utilstrekkelig forsikringsdekning
  • En kunde vil ikke få informasjon om fornuftige sparealternativer som for eksempel BSU
  • En kunde vil ikke få informasjon om fornuftig pensjonssparing
  • En kunde vil ikke få tilbud om bedre vilkår gjennom refinansiering.

Finans Norges synspunkter: