Finans Norges studentundersøkelse

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Finans Norges studentundersøkelse

Finans Norge har sendt ut en studentundersøkelse til utvalgte studiesteder. Formålet er å få mer innsikt i ulike studenters interesse for finansnæringen.

Finans Norge har nylig sendt ut en undersøkelse rettet mot studenter. Formålet er å få mer innsikt i på studenters interesse for finansnæringen i Norge og om studentene anser næringen for å være en attraktiv arbeidsplass. Resultatet vil bli brukt i Finans Norges arbeid med å sikre at finansnæringen vil kunne tiltrekke seg nødvendig arbeidskraft de nærmeste årene. 

Studenter ved følgende studiesteder er plukket ut til å svare på undersøkelsen: 
  • BI
  • Høyskolen i Oslo og Akershus
  • Norges handelshøyskole
  • Norges miljø og biovitenskapelige universitet
  • Norges tekniske og naturvitenskapelige universitet
  • Universitetet i Agder
  • Universitetet i Bergen
  • Universitetet i Oslo
Utvalget dekker studenter på studieprogrammer innen data, teknologi, økonomi, jus og samfunnsvitenskap.
 
I fjor høst gjennomførte Finans Norge en undersøkelse om kompetansebehovet blant arbeidsgiverne i næringen. Resultatet fra begge undersøkelsene vil kunne belyse om det er et gap mellom arbeidsgivernes behov for kompetanse og studenters ønske om å jobbe innenfor finansnæringen.

 

Studentundersøkelsen avsluttes 15. februar.