Finans Norge Forsikringsdrift søker økonomisjef/controller

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Finans Norge Forsikringsdrift søker økonomisjef/controller

Den vi søker får ansvar for Finans Norge Forsikringsdrifts økonomi- og regnskapsavdeling.

Finans Norge Forsikringsdrift har omfattende avtaler med store leverandører av IT, skadebehandling, juridiske tjenester, samt myndighetsoppgaver. Som et eksempel kan det nevnes at vi i 2018  starter inndrivelsen av tvangsmulkt for kjøring uten forsikring. Stillingen blir sentral i controllerrollen i dette arbeidet. Den som ansettes får budsjett- og regnskapsansvar for organisasjonen, og søker må derfor oppfylle de lovpålagte krav.

Sentrale arbeidsoppgaver vil være

  • Økonomiansvar for Finans Norge Forsikringsdrift, inkludert utviklingen på kontrollområdet
  • Ansvar for regnskap og rapportering
  • Ansvarlig for oppfølging av budsjett og prognoser
  • Analysearbeid
  • Ansvar for internkontroll
  • Bistå ved statusvurderinger på prosjekter

Personlige egenskaper

  • Gode samarbeidsevner
  • God helhetsforståelse
  • Selvgående, initiativrik og fleksibel
  • Stor arbeidskapasitet

Vi søker også økonomimedarbeider

Den vi søker blir en sentral ressurs i vårt regnskaps- og økonomiteam. Du blir en av tre medarbeidere som skal jobbe med dette fagfeltet. Erfaring fra tilsvarende arbeid er nødvendig. Beskrivelse av stillingen kan sees i tett sammenheng med oppgavene beskrevet for økonomisjef, men uten lederansvar.

Vi søker deg som er foroverlent og som ønsker nye utfordringer i et dynamisk miljø. Samarbeid med andre, både internt og med våre kontakter utgjør en viktig del av jobben.

Har du spørsmål om stillingen kan du kontakte administrerende direktør Geir Trulserud på 932 11 052, eller administrasjonsdirektør Terje Haug på 920 52 202.

Søknad med CV sendes elektronisk til terje.haug@finansnorge.no, så raskt som mulig, og innen 24. februar. Husk å merke søknaden enten økonomisjef/controller eller økonomimedarbeider

Finans Norge Forsikringsdrift, Hansteens gate 2, 0253 Oslo, Postboks 2551 Solli, 0202 Oslo
Tlf: 23 28 42 00.

Finans Norge Forsikringsdrift

Finans Norge Forsikringsdrift er en nyskapende kompetanseorganisasjon som videreutvikler og drifter fellesløsninger for hele skadeforsikringsområdet i Norge. Vi jobber med områder innenfor brann, vann, bil og motor, yrkesskader, naturskader, en rekke godkjenningsordninger og kriminalitetsforebygging. Finans Norge Forsikringsdrift eies av skadeforsikringsselskapene i Norge. Vi er 30 motiverte medarbeidere og i vekst. Vi holder til ved trafikknutepunktet Nationaltheatret, har gode forsikrings- og pensjonsordninger, et godt arbeidsmiljø, samt et aktivt bedriftsidrettslag.