Finans Norge Forsikringsdrift søker jurist

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Finans Norge Forsikringsdrift søker jurist

Til en nyopprettet stilling trenger vi en erfaren jurist med generell og bred kompetanse.

Den vi søker får ansvar for Finans Norge Forsikringsdrifts behov for juridiske avklaringer innenfor et bredt fagområde. Finans Norge Forsikringsdrift har omfattende avtaler med store leverandører av IT, skadebehandling, juridiske tjenester, samt myndighetsoppgaver. Som et eksempel kan det nevnes at vi i 2018, skal starte inndrivelsen av tvangsmulkt for kjøring uten forsikring. Stillingen vil være sentral i dette arbeidet.

Du får dessuten det juridiske ansvaret for andre større anskaffelser, avtaler og outsourcing.

Personvern er et viktig fagområde for oss i Finans Norge Forsikringsdrift. Kompetanse på personvern og internkontroll vil derfor bli vektlagt.

Vi søker deg som er foroverlent og ønsker nye utfordringer i et dynamisk miljø. Samarbeid med andre, både internt og med våre kontakter, utgjør en viktig del av jobben.

Har du spørsmål om stillingen, kan du kontakte administrerende direktør Geir Trulserud på 932 11 052, eller administrasjonsdirektør Terje Haug på 920 52 202.

Søknad med CV sendes elektronisk til terje.haug@finansnorge.no innen 24. februar

Finans Norge Forsikringsdrift, Hansteens gate 2, 0253 Oslo, Postboks 2551 Solli, 0202 Oslo
Tlf: 23 28 42 00.

Finans Norge Forsikringsdrift

Finans Norge Forsikringsdrift er en nyskapende kompetanseorganisasjon som videreutvikler og drifter fellesløsninger for hele skadeforsikringsområdet i Norge. Vi jobber med områder innenfor brann, vann, bil og motor, yrkesskader, naturskader, en rekke godkjenningsordninger og kriminalitetsforebygging. Finans Norge Forsikringsdrift eies av skadeforsikringsselskapene i Norge. Vi er 30 motiverte medarbeidere og i vekst. Vi holder til ved trafikknutepunktet Nationaltheatret, har gode forsikrings- og pensjonsordninger, et godt arbeidsmiljø, samt et aktivt bedriftsidrettslag.