67 holder stand som pensjonsalder

Gå til hovedinnhold
Publisert:

67 holder stand som pensjonsalder

Det store flertallet av de som startet uttak fra sin pensjonsordning i 2016 var 67 år gamle.  

Eldre par på benk. Foto.

Etter pensjonsreformen, der man åpnet for å ta ut pensjon fra fylte 62 år, har man kanskje fryktet at nordmenn ville rømme spadene, sykehjemmet, butikkjobben eller kontorlandskapet så fort man rundet 62 år. Tall for private pensjonsordninger viser at frykten var sterkt overdrevet. Flertallet holder ut til de er 67 år gamle. Dette er fortsatt den foretrukne avgangsalder.

Det vil si, det er på dette tidspunktet det store flertallet starter å ta ut pensjon fra sine ulike private tjenestepensjoner. De kan selvfølgelig jobbe ved siden av.

Figuren under viser startalder ved uttak av nye alderspensjoner fra privat kollektiv pensjon de siste tre årene.

Uttak av alderspensjon 2014-2016. Graf.

I 2016 var det om lag 5000 som startet uttak da de var 62 år. Mellom 1300-1800 starter når de er 63, 64, 65 eller 66. Det virkelige store hoppet ser vi blant 67-åringene. Hele 23.000 av dem som startet uttak av alderspensjon i 2016 var 67 år.

Ved utgangen av 2016 var det tatt ut om lag 305 000 alderspensjoner innen privat kollektiv pensjon. Av disse utgjør fripoliser ca. 75 prosent. Alderspensjonsbestanden fra foretakspensjonsordninger var på samme tid om lag 31 700.

Finans Norges statistikk over erstatningsdata viser at det i 2016 ble utbetalt i underkant av 53 milliarder kroner fra livsforsikring og pensjonsordninger i livsforsikringsselskapene. Av dette var 10,7 milliarder kroner knyttet til engangsutbetalinger, mens 42 milliarder kroner var utbetalinger knyttet til pensjonsordninger. Totalt har selskapenes utbetalinger økt med 1,9 milliarder kroner i forhold til 2015.