02

Gå til hovedinnhold

02

Klima vil prege alt fremover

– Vi beveger oss mot en verden der vi ikke helt vet hva som skjer og der klima vil prege alt, sa Hans-Olav Hygen, leder for klimatjenesten ved Meteorologisk institutt, på Finans Norges bærekraftkonferanse tirsdag 28. februar. Han ønsket seg enda tettere...

Hygen fra Meteorologisk Institutt forteller at de har et godt samarbeid med forsikringsbransen, men at de ønsker å styrke dette i tiden fremover

Økt gjeldsvekst

Tolvmånedersveksten i samlet innenlandsk bruttogjeld til publikum (K2) steg med to tideler til 5,1 prosent i januar, ifølge tall fra SSB. Økning i veksten kom som følge av en sterkere vekst i undergruppene ikke-finansielle foretak, husholdninger og kommuneforvaltningen.

Telefonkontakten med kundene

Heller enn å innta rollen som «spurven» som blir angrepet med kanoner, bør vi være den nyttige høna som legger eggene forbrukerne vil spise. Og vi må for all del unngå å være kråka, skriver Gry Nergård i et innlegg i DN om næringens telefonkontakt med...

Kvinne som snakker i telefonen. Foto.

–Snart er det eneste du får i postkassen uadressert reklame og brev fra finansnæringen

Myndighetene forskjellsbehandler privat og offentlig finansnæring når det gjelder muligheten for digital kommunikasjon med kundene. Tror myndighetene at vi utelukkende kommuniserer med pensjonister, spør Odd Arild Grefstad, konsernsjef i Storebrand og...

Odd Arild Grefstad. Foto.
Finansbransjen må også få lov til å kommunisere digitalt med kundene, skriver Odd Arild Grefstad.

Peter Bakker til Finans Norges bærekraftkonferanse

Bakker er president i World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) og en av kommisærene for rapporten Better Business, Better World  som ble lagt frem under toppmøtet i Davos i januar i år. 

Bilde av Peter Bakker

Elektronisk person - smak på det

EU jobber på harde livet med ny lovgivning om roboter. Det berører i stor grad forsikring. Les om dette i Ellen Bramness Arvidssons blogg.

Mann håndhilser på robot. Foto.
Foto: Willyam Bradberry/Shutterstock

Behandlingsforsikring stadig mer utbredt

PRESSEMELDING: Over en halv million nordmenn har nå tegnet privat behandlingsforsikring. Også antallet som forsikrer seg mot kritisk sykdom øker, og passerer snart 400.000.

Bilde av en teddybjørn med termometer i munnen

Lønnsveksten i finans omtrent som anslått ramme

Teknisk beregningsutvalg, TBU, presenterte foreløpige tall for årslønnsveksten i 2016 mandag 20. februar. Lønnsveksten for medlemsbedriftene i Finans Norge er anslått til 2,5 prosent, tett opptil anslått lønnsramme i tariffoppgjøret i 2016 som var på 2,4...

Bilde fra en arbeidsplass der folk er i bevegelse

Silver – veien videre

Finansdepartementet har besluttet å sette fripoliseselskapet Silver under offentlig administrasjon. Mange lurer på hva som er veien videre for et livselskap under offentlig administrasjon. Her er prosessen videre. 

Støtter endring i handlingsregelen

Finans Norge har tidligere, blant annet i høringen om aksjeandelen i Statens Pensjonsfond Utland ( SPU) , fremhevet at oljepengebruken må avspeile et realistisk anslag på forventet realavkastning. I tillegg til å være realistisk, bør det inneholde en sikkerhetsmargin. Det gir betydelig større robusthet overfor eventuelle fall i verdiene i fondet.

Bilder fra FutureBank 2017

Nesten 600 deltok på IKT Norge og Finans Norges store arrangement FutureBank 2017 tirsdag 14. februar. Her finner du en liten stemningsrapport i form av bilder fra dagen.

Rekordhøye reiseerstatninger

Erstatningene etter sykdom på reise fortsetter å øke. I 2016 var reiseerstatningene rekordhøye og til sammen på over 2 milliarder kroner, viser tall fra Finans Norge.

Skilt til ulike byer. Foto.

Ingen Silver-løsning

Det hadde vært positivt for Silver og selskapets kunder dersom man hadde kommet frem til en løsning som innebærer at kundenes pensjonsrettigheter kunne videreføres som ordinær virksomhet. 

Nytt nummer av Sparebankbladet

Sparebankbladet er ute med nytt nummer. Noen av sakene: Autorisasjonsordning i kreditt, en verden i forvirring av Arne Jon Isachsen, diskusjon om kapitalkravene for pensjonskasser og litt om leasing.

Sparebankbladet 1-2017. Faksimile av forsiden.

Optimismen fortsetter å stige

PRESSEMELDING: Forventningsbarometeret stiger for fjerde kvartal på rad, viser resultatene for første kvartal 2017. Det er godt nytt for en økonomi som trenger vekst og omstilling. 

Fire unge mennesker som holder en pil som viser en stigende kurve

Økt innsyn i hvem som eier obligasjoner er godt nytt for det norske kapitalmarkedet

Finans Norge har tidligere sammen med Oslo Børs tatt til orde for en større innsynsrett i hvem som eier obligasjoner enn det som følger av gjeldende regulering. Et forslag som nå har vært på høring følger opp vårt tidligere innspill ved å legge til rette for avtalebasert innsyn i obligasjonseierregisteret.

Styrker felles betalingsinfrastruktur

Det er viktig for Norge at vi opprettholder en god felles infrastruktur på betalingsformidling. Tidligere har flere banker gått sammen om MobilePay, og dagens nyhet om at 106 banker går sammen om å benytte Vipps, er en naturlig utvikling i markedet for...

Bilde av en som sitter i en stol og får mange lyse ideer (lyspærer) som så blir en stor lyspære

Kortbruk økte med 8 prosent

Tall fra Nets og BankAxept AS viser at betalingskortene i januar ble benyttet 136,4 millioner ganger, en økning på 8 prosent. I løpet av årets første måned ble det handlet for 44,2 milliarder kroner med betalingskortene.

Bilde av betalingskort

Finans Norges studentundersøkelse

Finans Norge har sendt ut en studentundersøkelse til utvalgte studiesteder. Formålet er å få mer innsikt i ulike studenters interesse for finansnæringen.

Komfyrbranner kan unngås

I fjor skyldtes 43 prosent av brannvesenets utrykninger til privatpersoner komfyrbranner. Det viser statistikk fra Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB). 

Brann etter tørrkoking. Foto.
Foto: DSB Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Høring om telefonsalg

Det finnes en rekke eksempler på fornuftige kundesamtaler som Finans Norge er redd for vil bli forbudt gjennom departementets lovforslag og tolkning av markedsføringssamtaler. Dette var budskapet til Stortingets familie- og kulturkomite på høringen som ble avholdt tirsdag 7. februar.

Om å lukke gjeldsfeller

Stortingets finanskomite avholdt tirsdag 7. februar en høring om SVs forslag om å lukke gjeldsfeller. Finans Norge mener det er viktig å se på tiltak som begrenser mulighetene for privatpersoner til å pådra seg uhåndterlig usikret kreditt.  

Bilde av en bekymret mann over regninger