Redusert gjeldsvekst

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Redusert gjeldsvekst

Tolvmånedersveksten i samlet innenlandsk bruttogjeld til publikum (K2) falt med to tideler til 4,8 prosent i desember, ifølge tall fra SSB. Nedgangen skyldtes svakere vekst for ikke-finansielle foretak. Både gjeldsveksten i kommuneforvaltningen og husholdninger steg i perioden.

Utviklingen i K2. Graf.

Statistikken fra SSB viser at samlet innenlandsk bruttogjeld til publikum (som også inkluderer kommuneforvaltningen) utgjorde 5 121 milliarder kroner ved utgangen av perioden.

Husholdningenes gjeldsvekst har økt

Gjeldsveksten i husholdningene har tatt seg noe opp sammenlignet med for ett år siden. I desember steg veksten til 6,4 prosent, en økning på en tidel fra november. Utviklingen må ses i sammenheng med det lave rentenivået og vedvarende høy boligprisvekst. Husholdningenes samlede bruttogjeld endte på 3 057 milliarder kroner ved utgangen av måneden.

Svakere for ikke-finansielle foretak

Gjeldsveksten for de ikke-finansielle foretakene svinger mer sammenlignet med husholdningene og har i senere tid beveget seg i motsatte retninger. I desember ble veksten redusert fra 2,7 prosent til 2 prosent. Tallene viser at det har vært en nedadgående trend for foretakenes gjeldsvekst i snart to år. Ved utgangen av perioden utgjorde de ikke-finansielle foretakenes innenlandske bruttogjeld 1 609 milliarder kroner.

Vekst hos banker, kredittforetak og i obligasjonsmarkedet

Tolvmånedersveksten i utlån fra banker og kredittforetak endte på 5,4 prosent i desember, en nedgang på en tidel fra den foregående måneden. Samlet utgjorde publikums innenlandske bruttogjeld fra banker og kredittforetak 4 103 milliarder kroner. Utlån fra disse kildene tilsvarer om lag 80 prosent av publikums samlede bruttogjeld.

I obligasjonsmarkedet falt tolvmånedersveksten fra 3,1 prosent i november til 2,8 prosent i desember. Veksten i sertifikatgjelden er fortsatt sterk, men falt ned fra 7,7 prosent til 6,8 prosent i perioden.