Økonomi er mer enn tall

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Økonomi er mer enn tall

Personlig økonomi er mer enn tall og regnestykker. Egentlig handler personlig økonomi om å mestre selve livet, og temaet griper dermed inn i flere skolefag. Tingvallagymnasiet i Karlstad, Sverige, jobber etter en modell for en helhetlig forståelse av personlig økonomi og har gode erfaringer med hvordan økonomiopplæringen kan settes i system.

Bilde av en studenthatt og vitnemål

– Skolens arbeidsmetode og erfaringer er et godt eksempel på at det er mulig å få til en helhetlig og systematisk økonomiopplæring, dersom skoleledelse og lærere ønsker dette, sier fagsjef Hilde E. Johansen i Finans Norge.

Forankret i læreplanene

De svenske læreplanene gir handlingsrom for å tenke mer helhetlig og på tvers av fag. De to lærerne Annelie Magnusson Botström och Karin Andersson ved Tingvallagymnasiet er ikke i tvil om at det gjelder å se mulighetene som ligger i kompetansemålene.

Da de to startet arbeidet med å sette økonomiopplæringen i system høsten 2015, satte de opp noen overordnede problemstillinger. På den måten var det lettere å se sammenhengen og lage en progresjon i undervisningen for de tre klassetrinnene:

  • 1.klasse: Hvordan kan jeg påvirke verden gjennom mine valg? Stikkord: Håp og påvirkning
  • 2.klasse: Å fylle 18 år – rettigheter og plikter. Stikkord: Forventninger og medvirkning
  • 3.klasse: Hvordan påvirkes jeg og mine valg av omverden? Stikkord: Ansvar og vekselvirkning

For hvert klassetrinn er det satt opp aktuelle problemstillinger som elevene skal jobbe med, og det er satt opp hvilke fag disse kan passe inn i. I løpet av tre år kan elevene jobbe med økonomirelaterte problemstillinger i alle disse fagene: samfunnskunnskap, religion, matematikk, svensk, retorikk, idrett og helse, engelsk, entreprenørskap, psykologi og markedsføring.

Skoleledelsen er alfa og omega

Lærerne ved Tingvallagymnasiet arbeider tverrfaglig for å få dette til, men en helhetlig opplæring krever også fleksibilitet hos de ansatte. Først og fremst er det helt nødvendig at opplegget er forankret hos skoleledelsen, slik at man ikke er avhengig av ildsjeler blant lærerne. I samråd med ledelsen må det dessuten sette av faste tider for å koordinere undervisningsopplegget underveis.

Dette skoleåret er første gang metoden og den helhetlige tankegangen om opplæring i personlig økonomi vil omfatte alle elever og på alle tre klassetrinn. Erfaringene er svært gode, og ifølge ass.rektor Johanna Nordkvist vil skolen fortsette å arbeide på denne måten med økonomiopplæring.

Skolemeny-konferanse

–  Den 29. mars arrangerer Skolemeny-nettverket en konferanse der skolen presenterer sin arbeidsmetode og opplæringsprogram. Målgruppen for konferansen er skoleledere, lærere og lærerstudenter, og vi håper vi får god oppslutning om konferansen, sier Hilde E. Johansen i Finans Norge. Finans Norge administrerer Skolemeny-nettverket.