Lavere gjeldsvekst

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Lavere gjeldsvekst

Tolvmånedersveksten i samlet innenlandsk bruttogjeld til publikum (K2) falt med to tideler til 4,8 prosent i november, ifølge tall fra SSB. Nedgangen skyldtes svakere vekst i kommuneforvaltningen og for husholdninger. Gjeldsveksten for ikke-finansielle foretak forble uendret i perioden. 

Statistikken fra SSB viser at samlet innenlandsk bruttogjeld til publikum (som også inkluderer kommuneforvaltningen) utgjorde 5 128 milliarder kroner ved utgangen av perioden.

Reduksjon i husholdningenes gjeldsvekst

Etter å ha steget de foregående tre måneder endte husholdningenes gjeldsvekst to tideler lavere i november. Nivået er fortsatt sterkt med 6,1 prosent vekst siste 12 måneder, hvilket kan sees i sammenheng med det lave rentenivået og vedvarende høy boligprisvekst. Husholdningenes samlede bruttogjeld endte på 3 053 milliarder kroner ved utgangen av måneden.

Uendret for ikke-finansielle foretak

Gjeldsveksten for de ikke-finansielle foretakene svinger mer sammenlignet med husholdningene. I november forble veksten imidlertid uendret på 2,6 prosent. Ved utgangen av perioden utgjorde de ikke-finansielle foretakenes innenlandske bruttogjeld 1 621 milliarder kroner.

Vekst hos banker, kredittforetak og i obligasjonsmarkedet

Tolvmånedersveksten i utlån fra banker og kredittforetak endte på 5,3 prosent i november, en nedgang på to tideler fra den foregående måneden. Samlet utgjorde publikums innenlandske bruttogjeld fra banker og kredittforetak 4 110 milliarder kroner. Utlån fra disse kildene tilsvarer om lag 80 prosent av publikums samlede bruttogjeld.

I obligasjonsmarkedet falt tolvmånedersveksten fra 3,6 prosent i oktober til 3,1 prosent i november. Veksten i sertifikatgjelden er fortsatt sterk, men falt ned fra 12,4 prosent til 7,7 prosent i perioden.

Graf som viser K2 november 2016