God risikoavlastning fra Innovasjon Norge

Gå til hovedinnhold
Publisert:

God risikoavlastning fra Innovasjon Norge

En ny samarbeidsavtale mellom Innovasjon Norge og Det europeiske investeringsfondet gjør at norske banker kan yte større lån til vekstbedrifter. 

– Vi vet at norske bedrifter i vekstfasen trenger kapital, og at sikkerhet ofte er en utfordring. Ved å dele på risikoen, kan utlånsvolumet dobles. Dette er et formålstjenlig og positivt nytt tiltak fra Innovasjon Norge, sier direktør for kommunikasjon og samfunn Jan Erik Fåne i Finans Norge.

Det var i går det ble offentliggjort at Innovasjon Norge underskriver to avtaler med Det europeiske investeringsfondet (EIF). Formålet med avtalen er å øke lånetilgangen for innovative bedrifter og bedrifter i sterk vekst. Med garantiene fra EIF i ryggen kan Innovasjon Norge gi flere små og mellomstore bedrifter lån. I tillegg kommer noen utvalgte kommersielle banker til å få garantier som gjør at de kan påta seg større risiko på lån til bedrifter i vekstfase.

I første omgang er det DNB, Nordea og SpareBank1 SMN som har inngått avtaler med Innovasjon Norge.

– I den omstillingen norsk næringsliv er inne i, er det avgjørende å bidra til at vekstnæringer og vekstbedrifter får mulighet til å ekspandere. Ofte er det kapitaltilgang som er en av hindringene for å få til dette.  

Garantiavtalen med Det europeiske investeringsfondet øker Innovasjon Norges ramme for utlån med 900 millioner kroner i 2017 og 2018. Avtalen innebærer at EIF deler risikoen med Innovasjon Norge, ved at EIF dekker deler av tapene på utlånene. Det betyr at Innovasjon Norge får anledning til å yte flere og større lån enn tidligere. Målgruppen er innovative og raskt voksende bedrifter.

300 millioner til vekstgaranti

I tillegg etableres en vekstgarantiordning. Målgruppen for vekstgaranti er bedrifter som er kredittverdige, men ikke kan stille tilfredsstillende sikkerhet for å få banklån. Gjennom ordningen tilbyr Innovasjon Norge risikoavlastning til banker som yter lån til målgruppen av innovative bedrifter eller vekstbedrifter. I første omgang blir det avtaler med DNB, SpareBank 1 SMN og Nordea. Ordningen gir bankene anledning til å gi lån til bedrifter de ellers ville ha avslått. Maksimalt lån for en bedrift med dekning fra vekstgaranti er 4 millioner kroner, minimum er 250.000. Dersom Innovasjon Norge får tap på denne ordningen, dekker EIF deler av tapet. Avtalen har en ramme på 300 millioner kroner i 2017 og 2018.

– Dette er en klok innretning på slike ordninger. Gjennom å dele på risikoen, kan man doble utlånsvolumet fra bankene, og sikre kapital til vekstselskaper som ellers ikke ville fått tilgang på nødvendig finansiering, sier Fåne. 

Jan Erik Fåne

Jan Erik Fåne

kommunikasjonsdirektør

922 13 640 jan.erik.fane@finansnorge.no