Forskriftsforslag om fakturering av kredittkortgjeld

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Forskriftsforslag om fakturering av kredittkortgjeld

Finans Norge støtter at retningslinjer for fakturering av kredittkortgjeld blir forskriftsfestet. Vi deler myndighetenes bekymring for veksten i forbruksgjeld, selv om usikret gjeld kun utgjør om lag tre prosent av samlet gjeld og dermed en beskjeden andel av husholdningenes totale gjeld.

Kredittkort. Foto.

Innenfor hovedprinsippet om forhåndsutfylling av fakturaen med samlet utestående gjeld bør det likevel være rom for at finansforetaket må kunne følge avtaler som allerede er inngått med kunder. Denne bestemmelsen bør dessuten ikke være til hinder for at kundene fortsatt kan inngå avtaler om nedbetaling av faste beløp med sikte på en systematisk nedbetaling av opparbeidet kredittkortgjeld.

Forskriftsforslaget omfatter også generelle krav til kredittbehandlingen for kredittkort. Finans Norge mener atdet bør settes minst like strenge krav til kredittvurderinger og betjeningsevne for forbrukslån som for boliglån. Det bør således fastsettes krav til betjeningsevne, gjeldsgrad og avdragsbetaling på forbrukslån unntatt kredittkort, likevel slik at det bør være en fleksibilitet for bankene.