Aksjeandelen i oljefondet bør økes

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Aksjeandelen i oljefondet bør økes

Finans Norge har levert høringssvar til Finansdepartementets høring om aksjeandelen i Statens pensjonsfond utland (Oljefondet). Etter vårt syn bør aksjeandelen i fondets strategiske referanseindeks økes til 75 prosent, slik Norges Bank også tilrår.

Aksjepremien er nå høyere, obligasjoner demper svingningsrisiko bedre og risikoen i samlet petroleumsformue er lavere enn forrige gang aksjeandelen ble vurdert. Disse faktorene tilsier alle at aksjeandelen bør økes.

Vi erkjenner samtidig at økt aksjeandel gir høyere svingningsrisiko. Oljefondet har en løpende forpliktelse overfor fellesskapet, og er en integrert del av statsbudsjettet. Oljepengebruken burde derfor avspeile et realistisk anslag på forventet realavkastning. I tillegg bør oljepengebruken inneholde en sikkerhetsmargin, på om lag 1⁄2 prosentenhet. Det gir betydelig større robusthet overfor fall i fondsverdien.

Hele høringssvaret:

Erik Johansen

Erik Johansen

direktør bank og kapitalmarked

922 82 616 erik.johansen@finansnorge.no