01

Gå til hovedinnhold

01

Redusert gjeldsvekst

Tolvmånedersveksten i samlet innenlandsk bruttogjeld til publikum (K2) falt med to tideler til 4,8 prosent i desember, ifølge tall fra SSB. Nedgangen skyldtes svakere vekst for ikke-finansielle foretak. Både gjeldsveksten i kommuneforvaltningen og husholdninger steg i perioden.

Økonomi er mer enn tall

Personlig økonomi er mer enn tall og regnestykker. Egentlig handler personlig økonomi om å mestre selve livet, og temaet griper dermed inn i flere skolefag. Tingvallagymnasiet i Karlstad, Sverige, jobber etter en modell for en helhetlig forståelse av...

Bilde av en studenthatt og vitnemål

Svindel med brukte biler

Statens vegvesen har i samarbeid med Agder politidistrikt avdekket det man har grunn til å tro er svindel med reparasjon av tidligere skadede biler. Forsikringsbransjen bistår myndighetene  med å skaffe oversikt over omfanget og vil bidra til tiltak for å...

Kræsja bil. Foto.

God risikoavlastning fra Innovasjon Norge

En ny samarbeidsavtale mellom Innovasjon Norge og Det europeiske investeringsfondet gjør at norske banker kan yte større lån til vekstbedrifter. 

Ingen motsetning mellom etikk og god butikk

Denne uken ble listen over de 100 mest bærekraftige selskapene i verden offentligjort på toppmøtet World Economic Forum i Davos i Sveits. Norske Storebrand får andreplassen som verdens nest mest bærekraftige selskap, mens den tyske industrigiganten Siemens...

Bilde av Odd Arild Grefstad
Odd Arild Grefstad, konsernsjef Storebrand og styreleder i Finans Norge (Foto:Storebrand)

Best om pensjonskapitalbevis blir overflødige

Gebyrsjekken fra Finansportalen.no kan bidra til mer interesse for pensjonskapitalbevis. Men den beste løsningen for forbrukerne er om pensjonskapitalbevisene blir overflødige, skriver Tom Staavi i et blogginnlegg.

Ønsker fortsatt fri flyt av finansielle tjenester

Storbritannias statsminister, Theresa May, vil ha fortsatt fri flyt av finansielle tjenester etter Brexit. Det er klart etter hennes Brexit-tale i dag, skriver Ellen Bramness Arvidsson i et blogginnlegg.

Theresa May. Foto.
Foto: Charlie Bard / Shutterstock.

Ønsker endringer i regler for antall styreverv

Finansforetaksforskriften, som trådte i kraft ved årsskiftet, fører til at Norge får vesentlig strengere regler for antall styreverv enn ellers i Europa. Finans Norge ber derfor Finansdepartementet om å revurdere forskriften.

Nye krav må ikke svekke den reelle likviditeten

Et minstekrav til likviditetsreserve i signifikante valutaer kan bidra til forutsigbarhet og transparens. Da må regelverket utformes slik at det legger til rette for en hensiktsmessig likviditetsstyring hos foretakene og bidrar til tilstrekkelig reell likviditet i krevende situasjoner. Det går frem av  Finans Norges høringssvar til Finansdepartementet på forskriftsforslaget ...

Mest solide banker i Europa og verdens største innskuddsgarantifond

PRESSEMELDING: Den norske innskuddsgarantiordningen skal tilpasses EUs system. Vi skal få et nytt fond på toppen av banksikringsfondet. Det er klokt. Men i Norge har vi allerede et innskuddsgarantifond som er betydelig større enn hva EU planlegger å ha om 1...

Bilde av Jan Digranes

2016: Rekordår for kortbruk

Tall fra BankAxept AS og Nets viser at betalingskortene ble brukt 1,78 milliarder ganger i 2016, en økning på 6,8 prosent sammenlignet med 2015. I løpet av året ble kortene benyttet til å handle varer og tjenester for 610,9 milliarder kroner, 4,6 prosent me...

Bilde av flere betalingskort

Støtter nye kapitalkrav for pensjonskasser

Finans Norge mener at pensjoner må være like sikre i en pensjonskasse som i et livsforsikringsselskap, og at dagens soliditetsregelverk for pensjonskassene har vesentlige svakheter. Det fremgår av høringssvar til Finansdepartementets høring om nye kapitalkrav for pensjonskasser. 

Forskriftsforslag om fakturering av kredittkortgjeld

Finans Norge støtter at retningslinjer for fakturering av kredittkortgjeld blir forskriftsfestet. Vi deler myndighetenes bekymring for veksten i forbruksgjeld, selv om usikret gjeld kun utgjør om lag tre prosent av samlet gjeld og dermed en beskjeden andel ...

Kredittkort. Foto.

Lavere gjeldsvekst

Tolvmånedersveksten i samlet innenlandsk bruttogjeld til publikum (K2) falt med to tideler til 4,8 prosent i november, ifølge tall fra SSB. Nedgangen skyldtes svakere vekst i kommuneforvaltningen og for husholdninger. Gjeldsveksten for ikke-finansielle foretak forble uendret i perioden. 

– Fremtidsrettet om kontantfritt

PRESSEMELDING: – Alt ligger til rette for at Norge kan bli verdens første kontantfrie samfunn. At Høyre nå tør ta den debatten er positivt. Kontanter representerer nå en så liten andel av betalingene i samfunnet at vi bør forberede oss på å klare oss uten....

Idar Kreutzer. Foto.

«Urd-skader» beregnet til 180 millioner

Erstatningene etter ekstremværet «Urd» vil kunne bli på rundt 180 millioner kroner etter rundt 3000 naturskader, viser anslag fra Finans Norge. 

Aksjeandelen i oljefondet bør økes

Finans Norge har levert høringssvar til Finansdepartementets høring om aksjeandelen i Statens pensjonsfond utland (Oljefondet). Etter vårt syn bør aksjeandelen i fondets strategiske referanseindeks økes til 75 prosent, slik Norges Bank også tilrår.

Ny organisering av Nibor fra årsskiftet

Ansvaret for Nibor ble 1. januar overført til Norske Finansielle Referanser AS (NoRe), et selskap etablert av Finans Norge for å ivareta rollen som administrator for Nibor.

Bilde av logoen til NoRe