2017

Banker, Brexit og urolige tider

Den europeiske bankforeningen, EBF, hadde styremøte på Malta 5. mai. Møtet ble preget av at det er urolige tider i Europa, og styret diskuterte både effektene av Brexit og visjonene for framtidens Europa.

Påsken preget kortbruken

Tall fra Nets og BankAxept AS viser at det i april ble utført 140,4 millioner kortkjøp, en reduksjon på 2,6 prosent. Det ble handlet med betalingskort for 47,6 milliarder kroner, noe som er 2,8 prosent mindre enn samme måned i fjor. 

Bilde av diverse kort

Støtter Verdipapirlovutvalget

I en høringsuttalelse gir Finans Norge støtte til Verdipapirlovutvalgets utredning om gjennomføring av EU-direktivene MIFID II og MiFIR. Det er svært gledelig at utvalget har vektlagt å få til en mest mulig direktivnær tekst, heter det bl.a.

Folkefinansiert omstilling er mulig

Crowdfunding – eller folkefinanisering – kan bli en nyttig kanal for å hente kapital til næringslivet.  Det skriver NHO-sjef Kristin Skogen Lund og Finans Norge-sjef Idar Kreutzer i en felles kronikk i Finansavisen.

Bilde av Idar Kreutzer og Kristin Skogen Lund

Støtter retningslinjer for forbrukslån

Finans Norge støtter hovedlinjene i Finanstilsynets utkast til retningslinjer for kredittvurdering. Regler om kredittvurdering sammen med en god gjeldsinformasjonstjeneste (gjeldsregister) vil etter vår oppfatning være de beste tiltakene for å forhindre at forbrukere havner i gjeldskrise.

Delingsøkonomien – muligheter og utfordringer

Finansdepartementet ber om synspunkter på rapporten fra delingsøkonomiutvalget. Finans Norge er i sin høringsuttalelse først og fremst opptatt av spørsmål om plattformansvar generelt. 

Ingen endring i styringsrenten

Norges Banks hovedstyre har besluttet at styringsrenten fortsatt skal ligge på 0,5 prosent gitt dagens situasjon og utsiktene for norsk økonomi.

Undersøkelse om seniorer i finans

På oppdrag fra Finans Norge, Finansforbundet og Senter for seniorpolitikk gjennomfører Proba samfunnsanalyse en kartlegging av situasjonen for seniorer og seniorpolitikken i finansnæringen. 

Kompetanseløftet fortsetter

I 2016 autoriserte FinAut 500 nye finansielle rådgivere, og godkjente 1740 rådgivere i skadeforsikring. I hele 2016 ble det jobbet med å tilpasse God rådgivningsskikk for rådgivning i digitale kanaler.

Sterk fremtidstro

Forventningsbarometeret stiger for femte kvartal på rad, viser resultatene for andre kvartal 2017. – I alle deler av befolkningen er optimistene nå i flertall, sier adm. direktør Idar Kreutzer i Finans Norge.

Bilde av fem mennesker som hopper høyt med armene strukket over hodet
Foto: Shutterstock

Datakriminalitet til å grine av

Suksessen til kidnappingsdataviruset «Wanna-Cry» kommer til å motivere enda flere kjeltringer. Før eller siden blir du rammet. Det gir noe å tenke på for noen hver. Det skriver informasjonsdirektør Tom Staavi i Finans Norge og adm. direktør Eivind Gjemdal i...

Eivind Gjemdal og Tom Staavi. Foto
Adm. direktør Eivind Gjemdal i Bits og informasjonsdirektør Tom Staavi i Finans Norge.

Finansiell rådgiver fratatt autorisasjon

Brudd på God rådgivningsskikk kan føre til at finansielle rådgivere mister sin autorisasjon. FinAut fratok nylig en autorisasjon etter at rådgiver mottok store summer i forbindelse med rådgivning.

Nøkkeltall i forsikring

Finans Norge lanserer i dag nettsider som oppsummerer de viktigste utviklingstrekkene i både skadeforsikring og livsforsikring, i hovedsak basert på Finans Norges forsikringsstatistikk.

Beskytter verdier. Foto.
Foto: Echoevg/Shutterstock

Tariffoppgjøret i finans er godkjent

Forslagene som hadde svarfrist 9. mai er nå godkjent av alle parter, og lønnstillegget på 0,65 %, minimum kr. 3200,- på regulativet med virkning fra 1. mai 2017, skal da iverksettes. Profilen innebærer kronetillegg opp til og med lønnstrinn 50 og prosenttillegg på trinnene over.

Ny pensjonsspareordning

I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen en ny pensjonsspareordning, slik det ble lovet i Sundvolden-erklæringen. 

Bilde av en mann og kvinne foran en pc
Foto: Shutterstock

Finansskatt

I revidert nasjonalbudsjett omtales også finansskatten, som ble innført fra 1. januar i år. Regjeringen foreslår enkelte justeringer og endringer.

Økt gjeldsvekst

Tolvmånedersveksten i samlet innenlandsk bruttogjeld til publikum (K2) steg til 5,3 prosent i mars ifølge tall fra SSB. Økningen kom som følge av en sterkere vekst i undergruppene ikke-finansielle foretak og husholdninger, mens veksten ble noe redusert i kommuneforvaltningen.

Silver – hva nå?

Forsikringsforeningen inviterer 26. april til medlemsmøte om situasjonen i fripoliseselskapet Silver som ble satt under offentlig administrasjon 17. februar. I medlemsmøtet vil bl.a. leder for administrasjonsstyret Sven Iver Steen orientere om styrets arbeid og den videre prosessen.  Nærmere informasjon og påmelding hos Forsikringsforeningen. 

Spår 25 prosent nedgang i sysselsettingen

Rundt 6 av 10 ledere i finansnæringen mener at sysselsettingen i finansnæringen vil ha gått ned minst 25 prosent om fem år. Det framgår av en enkel kartlegging som Finans Norge gjennomførte i forbindelse med Finansnæringens dag.