2017

Gå til hovedinnhold

2017

Sparebankbladet for siste gang

I nesten 100 år har Sparebankbladet vært et viktig organ for sparebankene. Nå legges bladet ned og siste nummer er publisert. Les blant annet redaktør Ragnar Falcks oppsummerende lederartikkel.

Forside Sparebankbladet. Foto.

Innbetaling til innskuddspensjon øker sterkt

Finans Norges markedsstatistikk for 4. kvartal 2016 viser at norske livselskaper totale forsikringsforpliktelser økte med 7 prosent til 1172 milliarder kroner gjennom 2016. Tallene bekrefter trenden om at innskuddspensjon overtar for ytelsesordningene. 

Seniorpolitisk barometer 2017

Årets seniorpolitiske barometer viser en fortsatt positiv utvikling i holdninger til seniorer som arbeidskraft. Samtidig er det visse tegn til økt aldersdiskriminering. Funnene støtter flere av resultatene fra finansnæringens egen undersøkelse blant seniorer.

Teknisk rådgiver FG Skadeteknikk

FG Skadeteknikk, som er en del av Finans Norge Forsikringsdrift, søker ny medarbeider. Stillingen er nyopprettet og skal i hovedsak være en kapasitet på systemløsningen FG-kontroll med brukerstøtte og videreutvikling av systemløsningen. Les stillingsannonsen på FINN.no.

Katastrofen Trump, ett år etter

Finans Norges informasjonsdirektør, Tom Staavi, deltar på Washingtonseminaret og blogger om amerikansk politikk denne uka. – Det trer fram et skremmende bilde av amerikansk politikk, skriver han i sitt første blogginnlegg.

Tom Staavi i Washington Post. Foto.

Økt gjeldsvekst

Tolvmånedersveksten i samlet innenlandsk gjeld til publikum (K2) steg fra 5,6 prosent i august til 5,8 prosent i september, ifølge tall fra SSB. Endringen skyldes en sterk økning i gjeldsveksten for ikke-finansielle foretak. Husholdningenes gjeldsvekst ble marginalt redusert i samme periode, mens den falt noe mer i kommuneforvaltningen.

Konkrete investeringer vil gi milliardgevinster

Også de viktigste digitaliseringsprosjektene trenger bevilgninger for at samfunnet skal kunne høste gevinster i milliardklassen. Det skriver Finans Norge i et innspill til Stortingets finanskomite.

Digitalisering. Illustrasjon.

Brudd på markedsføringsreglene

Forbrukerombudet har i høst gjennomført tilsyn med overholdelse markedsføring av kreditt. Totalt 17 aktører, hvorav to medlemmer av Finans Norge har brutt bestemmelsene.

Innspill til statsbudsjettet

I et innspill til Stortingets finanskomite om statsbudsjettet tar Finans Norge opp flere saker som har stor betydning for finansnæringen.

Finans Norge markerer Verdenssparedagen

I dag er Verdenssparedagen. I Finans Norge markeres dagen ved at flere av våre medarbeidere er ute i skolen og underviser i personlig økonomi. 

Logoen til WordSavingsDay

Forskrift om MiFID II og MiFIR

Finans Norge slutter seg i sitt høringssvar til det vesentlige i Finanstilsynets forslag til forskrifter om visse rettigheter og plikter tilsvarende deler av MiFID II og MiFIR. 

ID-tyveri kan være ødeleggende

Over 150.000 nordmenn har fått Id-en sin stjålet. For mange av dem har det betydd at de i årevis har måttet løpe etter svindlerne og ryddet opp i det økonomiske kaoset de er blitt påført. Det kan være ødeleggende.

Hånd som kommer ut gjennom pc-en og stjeler bankkortet ditt. Foto.
Foto: Shutterstock

Beskytt data med 1-2-3 regelen

Hvis du lagrer 1 fil, på 2 fysiske steder på til sammen 3 forskjellige enheter, er du godt sikret mot å miste verdifull digital informasjon. Alternativet kan bli dyrt. 

Cloud computing. Illustrasjonsbilde.
Lagre alltid på flere steder. Foto: Shutterstock.

Ny vurdering av finansiell stabilitet

Norges Bank har i dag publisert rapporten Finansiell stabilitet 2017 som gir en vurdering av sårbarhet og risiko i det norske finansielle systemet. 

Status for ny offentlig tjenestepensjon

Forsikringsforeningen inviterer til medlemsmøte om status for ny offentlig tjenestepensjon 15. november. Mer om møtet og foreningen på deres nettsider.

Oljefondet ut av olje og gass

Norges Bank har i dag bedt Finansdepartementet om tillatelse til å selge sine eiendeler i olje- og gassvirksomhet. Begrunnelsen er å redusere risikoen i oljeformuen. 

Den europeiske pilaren for sosiale rettigheter

Formålet med pilaren er å skape nye og bedre sosiale rettigheter for EUs borgere. Pilaren ble vedtatt 23. oktober og vil bli signert av  EUs medlemsstater, Europaparlamentet og EU-Kommisjonen 17. november.

Møtte Siv Jensen

Mandag 13. november møtte Finans Norge til halvårlig kontaktmøte med finansminister Siv Jensen. Det var en rekke tema som ble tatt opp fra finansnæringens side. 

Siv Jensen. Foto.

Fripolisene passerte 300 milliarder kroner

Ved utgangen av 3. kvartal 2017 passerte den totale verdien av fripoliser for første gang 300 milliarder kroner. Hele 98 prosent av disse pengene forvaltes med et gammelt regelverk som gir kundene lav avkastning på pensjonspengene.

Dyrere næringslivsskader og færre reiseskader

Skadetallene for de tre første kvartalene i år er klare.   Samlet for næringsliv og det private markedet er erstatningene på bygninger og innbo hittil i år på 9,1 milliarder kroner. Dette er 5 prosent lavere enn året før. Brannerstatningene økte med til sammen 5 prosent fra i fjor.