2017

Sparebankbladet for siste gang

I nesten 100 år har Sparebankbladet vært et viktig organ for sparebankene. Nå legges bladet ned og siste nummer er publisert. Les blant annet redaktør Ragnar Falcks oppsummerende lederartikkel.

Forside Sparebankbladet. Foto.

Støtter retningslinjer for forbrukslån

Finans Norge støtter hovedlinjene i Finanstilsynets nye retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for forbrukslån. Vi mener at krav til behandling av forbrukslån, i kombinasjon med opprettelse av en gjeldsinformasjonstjeneste, er det mest virkningsfulle tiltaket for å unngå at enkeltpersoner pådrar seg mer usikret kreditt enn de kan håndtere.

Solide livselskaper

Finanstilsynet konkluderer at til tross for lavt rentenivå, økende levealder i befolkningen og innføringen av nye og strengere kapitalkrav, er norske livsforsikringsselskaper solide og har god inntjening. 

Soliditet langt over EU-krav

Norske banker har en vesentlig høyere uvektet kjernekapitalandel enn det forventede minstekravet i EU, skriver Finanstilsynet i sitt siste «Finansielt utsyn». 

Trender i livsforsikring og pensjon

Innskuddspensjon er i vekst. 1,3 millioner har nå innskuddspensjon i arbeidsforhold. Les artikkel om trender i livsforsikrings- og pensjonsmarkedet av fagsjef Randi Mørk, Finans Norge i siste utgave av Nordisk Forsikringstidskrift.

Godt år for skadeforsikring

Foreløpig resultat i norske skadeforsikringsselskaper viser et samlet overskudd på 15,7 milliarder kroner før skattekostnad for 2016. Det forsikringstekniske resultatet ble godt med en kombinertprosent på 85. Dette skriver Kari Mørk, sjefaktuar skadeforsikr...

Enklere å søke boliglån

Nå slipper du å sende banken papirer med informasjon om inntekter og skatt når du skal søke boliglån. Gjennom en ny tjeneste i Altinn kan du gi Skatteetaten et digitalt samtykke til å sende informasjon direkte til banken.

Boligblokk. Foto.

Redusert gjeldsvekst

Tolvmånedersveksten i samlet innenlandsk bruttogjeld til publikum (K2) ble redusert fra 5,2 i mars til 5,1 prosent i april ifølge tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB).

Skadestatistikk for første kvartal

Skadestatistikken for første kvartal 2017 er klar. Statistikken viser at det har vært mange store bilskader i vinter, mens det har vært færre bygningsskader enn vanlig.

Kræsja bil. Foto.

Finansiell rådgiver fratatt autorisasjon

Brudd på God rådgivningsskikk kan føre til at finansielle rådgivere mister sin autorisasjon. FinAut fratok nylig en autorisasjon etter at rådgiver mottok store summer i forbindelse med rådgivning.

Finansnæringens digitale veiskille

Den norske finansnæringen er liten, men svært produktiv. Det er vi blitt gjennom digitalisering.  Det skriver adm. direktør Idar Kreutzer og informasjonsdirektør Tom Staavi i Finans Norge i en kronikk i Digi.no i dag.

Idar Kreutzer og Tom Staavi. Foto.
Idar Kreutzer og Tom Staavi.

Krigen mot gjelden

Alle er bekymret for veksten i gjeld og nivået på den. Men hvor dramatisk er det egentlig? Les Tom Staavis blogginnlegg om utviklingen i gjeld, inntekt og boligpriser.

Sørenga sett fra gangbrua. Foto.

Kloke grep for sikring av banksektoren

Regjeringens lovproposisjon om EUs direktiver om banksikring gjør det tydelig at norske innskytere har Europas beste og sikreste innskuddsgaranti.

Norges Bank holder styringsrenten fast på 0,5 prosent

Norges Banks hovedstyre har besluttet å holde styringsrenten uendret på 0,5 prosent, og vurderer utsiktene og risikobildet slik at styringsrenten vil bli liggende på dagens nivå den nærmeste tiden. Beslutningen var enstemmig.

Aksjesparekonto fra 1. september

Regjeringen besluttet onsdag at reglene om aksjesparekonto skal tre i kraft 1. september i år. Finansdepartementet fastsatte samtidig forskrift om aksjesparekonto, som trer i kraft fra samme tidspunkt.

Ny utgave av Sparebankbladet

Digitalisering, FinTech-flørt og flere endringer blant sparebankene er temaer i det siste nummeret av Sparebankbladet før sommeren. God lesing!

Bilde av forsiden av Sparebankbladet nr 3 2017
SpareBank 1 Østlandets Richard Heiberg

Mye kortbruk i mai

Tall fra Nets og BankAxept AS viser at det i mai ble utført 159,5 millioner kortkjøp, en økning på 7,7 prosent i forhold til mai 2016. Det ble handlet med betalingskort for 54,2 milliarder kroner, en vekst på 5,7 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. 

Bilde av en på shopping med kredittkort

Personlig økonomi inn i fremtidens skole

Alle fagene i grunnskolen og de gjennomgående fagene i videregående skole skal fornyes, og prioriteringen i fagene skal bli tydeligere. Etter planen kommer det nye læreplaner fra høsten 2020. Forslaget om den nye generelle delen av læreplanverket har vært u...

Bilde fra en skoleklasse
Foto: Shutterstock

Markedsstatistikk for liv og pensjon 1. kvartal

Markeds- og regnskapsstatistikken for 1. kvartal er klar. Statistikken viser at forsikringsselskapenes totale forsikringsforpliktelser ved utgangen av kvartalet var 1 196 mrd. kroner, en økning på 21 mrd. kroner siden årsskiftet.

Når eiendomshaien tåredryppende raser mot formuesskatten

Bjørn Dæhlie raser mot formuesskatten, meldte VG på fredag. Men det gjorde han ikke. Tvert imot hadde han interessante refleksjoner om hvor mye mer utfordrende det er å være entreprenør en idrettsutøver, skriver Tom Staavi i et blogginnlegg.

Civita-møtet. Foto.
Fra Civita-møtet med Bjørn Dæhlie. Foto: Tom Staavi.