Tomteerstatning under naturskadeforsikringsordningen

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Tomteerstatning under naturskadeforsikringsordningen

Det er positivt å utvide naturskadeforsikringsordningen til også å omfatte tomteerstatning, slik regjeringen nå foreslår. Det mener Finans Norge og Norsk Naturskadepool. 

Bilde fra Kvam i Nord-Fron ved flommen i 2013
Kvam, i Nord-Fron kommune, 2013 (foto: Scanpix)

Tomteerstatningen foreslås å gjelde forsikrede bolighus og fritidshus.

– Formålet med lovforslaget som nå fremmes er bedre vern til dem som ikke kan gjenoppbygge skadede hus på grunn av fare for ny naturskade, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp).

Etter vårflommen i 2013, der blant annet en rekke eiendommer i Kvam i Gudbrandsdalen ble ødelagt av vannmassene, tok Finans Norge sammen med noen av de store forsikringsselskapene kontakt med myndighetene. Hovedspørsmålet var om det burde etableres nye erstatningsløsninger for de som får tomten sin ødelagt av naturskade og dermed ikke kan bygge huset opp igjen på samme tomt.

Terje Haug

Terje Haug

direktør

920 52 202 Terje.Haug@finansnorge.no