Øker skatten på arbeid

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Øker skatten på arbeid

PRESSEMELDING: Et flertall på Stortinget har etter mange runder falt ned på å støtte regjeringens forslag til innretning på finansskatten. Regjeringspartiene og Ap står bak å innføre en finansskatt med høyere selskapsskatt og en ekstra arbeidsgiveravgift på 5 prosentpoeng. 

– Finansnæringen må selvsagt ta dette til etterretning og forsøke å tilpasse seg så godt som mulig. Det er imidlertid overraskende at det blir lagt en ekstra skatt på høyproduktive, ikke forurensende arbeidsplasser særlig i distriktene. Norge trengte flere jobber, ikke færre, sier kommunikasjonsdirektør Jan Erik Fåne i Finans Norge og fortsetter: 

– Det hadde vært mulig å innføre skatten som en ren skatt på overskudd, noe som ville vært mer rimelig og mindre skadelig særlig for arbeidsplassene i distriktene. En slik løsning er blitt støttet av flere av opposisjonspartiene. At stortingsflertallet ikke griper den muligheten er skuffende, sier Fåne.

Glad for revurdering

En samlet finanskomite ber imidlertid Finansdepartementet komme tilbake så snart som mulig med en fornyet vurdering og forslag som dreier skatten bort fra arbeidsgiveravgift.

– Det er naturligvis positivt at Stortinget ønsker å få tid til å revurdere standpunktet sitt, og dette vil vi følge tett opp videre. Vi vil være konstruktive for å finne frem til bedre løsninger, varsler Fåne.

Fåne håper at dette arbeidet vil igangsettes umiddelbart fordi det er forventet at en ekstra arbeidsgiveravgift vil føre til tilpasninger.

– Vi vet at mange aktører allerede har planene klare for utrulling, herunder etablering av indre selskaper og flytting av virksomhet til andre land. Vi håper Finansdepartementet raskt kommer tilbake med den nye vurderingen av innretningen på skatten. Arbeidsplasser som blir outsourcet og sendt ut av Norge, er vanskelig å få tilbake.

Jan Erik Fåne

Jan Erik Fåne

kommunikasjonsdirektør

922 13 640 jan.erik.fane@finansnorge.no

Nye runder om finansskatt

PRESSEMELDING: Samarbeidspartiene klarte ikke å enes om modell for finansskatt, men må gå nye runder med alle forlikspartiene innen neste uke. – Nå begynner det å haste dersom skatten skal gjelde fra årsskiftet, sier kommunikasjonsdirektør Jan Erik Fåne i Finans Norge

Det hadde vært mulig å innføre skatten som en ren skatt på overskudd, noe som ville vært mer rimelig og mindre skadelig særlig for arbeidsplassene i distriktene. En slik løsning er blitt støttet av flere av opposisjonspartiene. At stortingsflertallet ikke griper den muligheten er skuffende.

- Jan Erik Fåne

Kommunikasjonsdirektør i Finans Norge