Nye runder om finansskatt

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Nye runder om finansskatt

PRESSEMELDING: Samarbeidspartiene klarte ikke å enes om modell for finansskatt, men må gå nye runder med alle forlikspartiene innen neste uke. – Nå begynner det å haste dersom skatten skal gjelde fra årsskiftet, sier kommunikasjonsdirektør Jan Erik Fåne i Finans Norge

Finans Norge ser at det er naturlig at de partiene som sto bak skatteforliket også er med og diskuterer hvordan finansskatten skal innrettes.

– Både Arbeiderpartiet og Senterpartiet har gitt uttrykk for at de ønsker en modell som ikke vil gi ekstra skatt på arbeidsplasser og nedbemanne norsk finansnæring. Vi har derfor forhåpninger om at de vil støtte KrF og Venstre og sikre flertall for en mindre skadelig innretning på finansskatten, sier Fåne.

Forslaget som ble lagt fram i forbindelse med statsbudsjettet tidligere i høst var en ekstraskatt på 5 prosent av lønnsgrunnlaget i finanssektoren, og at satsen på alminnelig inntekt for sektoren ikke reduseres til 24 prosent, men videreføres på 25 prosent også i 2017. Dersom dette blir endelig modell vil det medføre en ekstrakostnad for næringen på 2,3 mrd. og vil gjøre det mer kostbart å ha ansatte i finans.

Slik blir finansskatten

STATSBUDSJETTET: Regjeringen foreslår å innføre en finansskatt fra 2017, i tråd med  skatteforliket i Stortinget . Dette vil medføre en ekstrakostnad på 2,3 mrd. og vil gjøre det mer kostbart å ha ansatte i finans.

Jan Erik Fåne

Jan Erik Fåne

kommunikasjonsdirektør

922 13 640 jan.erik.fane@finansnorge.no