Nibor over til NoRe

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Nibor over til NoRe

Som følge av ny offentligrettslig regulering overlater Finans Norge ansvaret for Nibor til et
nyetablert datterselskap, Norske Finansielle Referanser AS (NoRe), fra årsskiftet. 

Samtidig gjøres enkelte justeringer i Nibor-regelverket. Omleggingen vil i denne omgang bety lite for
brukerne av Nibor, utover at Oslo Børs ikke lengre vil publisere indikasjoner på rentenivået i
interbankmarkedet, «indikative deporenter», gjennom dagen.

Mer om dette i rundskriv nr 18/2016