Gledelig fra finansminister Siv Jensen

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Gledelig fra finansminister Siv Jensen

Finansminister Siv Jensens beskjed om å innføre rabatter i bankenes kapitalkrav for utlån til små og mellomstore bedrifter ønskes velkommen av Finans Norge. Små og mellomstore bedrifter vil nå enklere kunne få finansiering til investeringer, omstilling og ny vekst.

Bilde av Siv Jensen

– Dette vil gjøre det enklere for små og mellomstore bedrifter å få finanseringer av nødvendige prosjekter. Det er et tiltak vi har etterlyst, og som naturlig nok ønskes velkomment, sier direktør for kommunikasjon og samfunn Jan Erik Fåne i Finans Norge.

Norsk næringsliv består av tusenvis av små og mellomstore bedrifter. For disse er bankene ofte den eneste finansieringskilden, og de norske kapitalkravene er strenge. Det reduserer norske bankers utlånsevne og konkurranseevne i dette segmentet i markedet.

Rabatt innført i EU

For å få vekst og omstilling i europeisk økonomi har EU innført en rabatt på kapitalkravene for små og mellomstore bedrifter. Det er denne rabatten Finansministeren nå varsler blir innført også i Norge.

– Norge har som det eneste landet i Europa ikke ønsket å innføre rabatten. Finans Norge har jobbet lenge for å endre norsk politikk og ta etter de andre landene i EU på dette området. Vi er glade for at Finansministeren har revurdert standpunktet, og nå varsler en snarlig innføring av den, sier Fåne og fortsetter:

–  Norsk økonomi står midt i en omstilling. Vi skal både skape nye vekstkraftige arbeidsplasser, men vi skal også gradvis dreie norsk økonomi i grønn og konkurransekraftig retning. Nøkkelen for å få til en vellykket omstilling, er tilgjengelig kapital. Flere medlemsbedrifter i Finans Norge har fortalt om gode prosjekter som ikke får finansiering grunnet kapitalkrav. SMB-rabatten vil lette på dette.

Jan Erik Fåne

Jan Erik Fåne

kommunikasjonsdirektør

922 13 640 jan.erik.fane@finansnorge.no