Finans Norge vil tilrettelegge for betalingsformidlere

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Finans Norge vil tilrettelegge for betalingsformidlere

Finans Norge gjennomfører nå et arbeid for å sikre at tilbydere av ulike tjenester på betalingsformidlingsområdet kan bruke BankID uten å kompromittere sikkerheten i tjenesten.

Bilde av digitalsymbol

Den 26. oktober innledet EFTAs overvåkingsorgan (ESA) en formell sak for å undersøke hvorvidt to banker, Finans Norge og BankID Norge AS har samarbeidet for å stenge Trustly Group AB, et selskap som tilbyr betalingsinitieringstjenester, ute fra det norske markedet for betalingsformidling. Finans Norge er i god dialog med ESA og ser fram til å bringe klarhet i saken.

Viderefører dialogen

Før ESA åpnet formell sak hadde Finans Norge en dialog med Trustly Group AB. Finans Norge har nylig tatt initiativet til å videreføre denne dialogen, slik at selskapet kan tilby sine tjenester til norske kunder. Finans Norge understreker at infrastrukturen på betalingsformidlingsområdet er åpen for alle som ønsker å delta så lenge de etterlever de objektive sikkerhetskrav som er definert i regelverket, og at tredjeparter har mange muligheter til å tilby tjenester i det norske betalingsformidlingsmarkedet.

BankID-hemmeligheter kan ikke deles med tredjepart

Betalingsinitieringstjenester leveres av tredjepartsleverandører i mange land i Europa. Betalingen initieres på betalingsinitiererens plattform, mens selve overføringen skjer mellom brukerens og mottagerens bankkontoer. For å kunne tilby sine tjenester til norske bankkunder, ønsker enkelte leverandører at kundene skal bruke sin BankID pålogging via deres systemer. Kundene må da dele sine påloggingshemmeligheter med leverandøren, noe som utfordrer sikkerheten i BankID-systemet. Sikkerheten i BankID-systemet forutsetter at kundene ikke deler påloggingshemmeligheter med tredjeparter ved bruk av BankID.

Kan bruke andre alternativer

En stor andel av bankene har alternativer til bruk av BankID i betalingsformidlingssystemene. Gjennom dialog med den bank den aktuelle kunden har sin konto i vil tredjepartsaktøren kunne få bistand til hvordan man hensiktsmessig kan ta disse løsningene i bruk. Finans Norge vil fortsette å tilrettelegge for kontakt mellom tredjepartsleverandører og den enkelte bank.

Ønsker dialog

Finans Norge og datterselskapet Bits AS arbeider videre med å gjennomgå regelverket rundt BankID for å identifisere eventuelle hindre for å finne generelle, pragmatiske og sikre løsninger for tredjepartsleverandører.

Finans Norge understreker at vi ønsker en dialog med Trustly Group AB og andre aktører som gjør at vi finner praktiske løsninger som både ivaretar ulike aktørers ønske om å tilby betalingsformidlingstjenester og sikkerheten i BankID, som nå er Norges fortrukne eID-løsning med 3,5 millioner brukere.

ESA-sak angår sikkerheten i BankID

PRESSEMELDING: Finans Norge og BankID Norge AS har i noe tid vært i dialog med EFTA Surveillance Authority (ESA) om hvordan aktører kan få tilgang til å initiere betalinger på kunders norske bankkonti. ESA har åpnet undersøkelse mot Finans Norge, BankID Norge AS og enkelte banker i Norge etter klage fra den internasjonale betalingsaktøren Trustly Group AB.