Europeisk stresstest av livsforsikringsselskaper

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Europeisk stresstest av livsforsikringsselskaper

Den europeiske forsikringstilsynsmyndigheten EIOPA offentliggjorde torsdag 15. desember resultatene fra en stresstest av 236 europeiske livsforsikringsselskaper, herunder tre norske. Resultatene viser at næringen i utgangspunktet er veldig godt kapitalisert, med en solvensgrad på nesten 200 prosent. 

For de norske selskapene som deltok var solvensgraden i utgangspunktet godt over dette, med 212 prosent.

Testen bestod av svært krevende stress-scenarioene, der selskapene måtte tåle både et langvarig lavt rentenivå og et samtidig, kraftig fall i aktivapriser. Testen viser at den europeiske livnæringen håndterer dette på en robust måte.

Når man tester et stort fall i aktivapriser i et langvarig lavrentescenario, reduseres tilgjengelig egenkapital i de norske livselskapene som deltar i gjennomsnitt med 38,8 prosent. Dette er noe mer enn den gjennomsnittlige effekten.

Forklaringen på dette er at passivasiden i norske livselskaper ikke er så fleksibel med hensyn på endringer på aktivasiden som i mange andre europeiske land. Dette forklares til stor del av den store andelen ytelsespensjoner og fripoliser i de norske selskapenes porteføljer.