Europeisk stresstest av livsforsikringsselskaper

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Europeisk stresstest av livsforsikringsselskaper

Den europeiske forsikringstilsynsmyndigheten EIOPA offentliggjorde torsdag 15. desember resultatene fra en stresstest av 236 europeiske livsforsikringsselskaper, herunder tre norske. Resultatene viser at næringen i utgangspunktet er veldig godt kapitalisert, med en solvensgrad på nesten 200 prosent. 

For de norske selskapene som deltok var solvensgraden i utgangspunktet godt over dette, med 212 prosent.

Testen bestod av svært krevende stress-scenarioene, der selskapene måtte tåle både et langvarig lavt rentenivå og et samtidig, kraftig fall i aktivapriser. Testen viser at den europeiske livnæringen håndterer dette på en robust måte.

Når man tester et stort fall i aktivapriser i et langvarig lavrentescenario, reduseres tilgjengelig egenkapital i de norske livselskapene som deltar i gjennomsnitt med 38,8 prosent. Dette er noe mer enn den gjennomsnittlige effekten.

Forklaringen på dette er at passivasiden i norske livselskaper ikke er så fleksibel med hensyn på endringer på aktivasiden som i mange andre europeiske land. Dette forklares til stor del av den store andelen ytelsespensjoner og fripoliser i de norske selskapenes porteføljer.