Egen pensjonskonto – et fremskritt for forbrukerne

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Egen pensjonskonto – et fremskritt for forbrukerne

Egen pensjonskonto kan gi et mer forbrukervennlig pensjonssystem. Pensjon fra alle arbeidsforhold samles på ett sted og gir forbrukere bedre oversikt. 

Bilde av sparegris, kalkulator og penn
Det skal ikke så mange endringer i dagens regelverk for å realisere en egen pensjonskonto

– Det skal ikke så mange endringer i dagens regelverk for å realisere en egen pensjonskonto, sier Stefi Kierulf Prytz, direktør for liv og pensjon i Finans Norge.Et slikt system kan enkelt bygges på dagens innskuddspensjonsordninger og dermed beholde flere kollektive egenskaper og gi økt konkurranse om forvaltning av forbrukeres pensjon. 

Målet er enklere system og bedre oversikt

Partene i arbeidslivet har bedt regjeringen utrede alternativer til dagens tjenestepensjonssystem i privat sektor. Regjeringen har nå publisert en rapport om egen pensjonskonto. Formålet med utredningen har vært å finne løsninger for å slå sammen pensjonsrettigheter for å skape et enklere system og skape bedre oversikt for forbruker og mer kostnadseffektiv forvaltning av tidligere opptjente pensjonsrettigheter.

Stadig flere små pensjonsrettigheter

Innskuddspensjonsmarkedet i Norge fungerer i hovedsak godt. Det er sterk konkurranse, lave kostnader og gode forvaltningsløsninger. Samtidig er det en utfordring at forbrukere etter hvert får stadig flere små pensjonsrettigheter fra tidligere arbeidsgiver uten å slå disse rettighetene sammen for å oppnå lavere kostnader. At forbrukerne ikke i større grad benytter adgangen til å slå sammen pensjonsrettigheter kan ha en sammenheng med lav bevissthet, interesse og kunnskap om pensjon.

Samlet på en og samme konto

Med egen pensjonskonto kan alle pensjonsrettigheter samles på en og samme konto som følger forbrukeren gjennom hele arbeidslivet. Den enkelte kan også selv spare til pensjon på pensjonskontoen, i tråd med forutsetningene i pensjonsreformen. For å få økt pensjonssparing må sparesatsene økes, slik rapporten beskriver, og skattereglene for slik sparing må også forbedres.

– Siden få forbrukere tar grep om egen pensjon, mener vi det er fornuftig at arbeidsgiver skal fremforhandle en avtale for de ansatte som ikke vil velge leverandør selv. En slik løsning er godt beskrevet i rapporten. Arbeidstakere som har innskuddspensjon hos sin arbeidsgiver har allerede i dag en pensjonskonto. Med enkle grep kan disse kontoene gjøres om til egne pensjonskontoer som forbrukerne selv kan bestemme over. Dette gir lave byttekostnader, i motsetning til om man innfører et helt nytt system, poengterer Kierulf Prytz.

Opptjening fra første time og første krone

Egen pensjonskonto gjør det også mulig å forenkle pensjonssystemet gjennom å gi pensjonsopptjening fra første time og første krone, slik man har i folketrygden. Mange forbrukere taper mye pensjon gjennom kortvarige eller små arbeidsforhold som i dag ikke gir rett til pensjonsopptjening. Med egen pensjonskonto kan også disse ansettelsene gi pensjonsopptjening.

Nå opp til partene

Det er opp til partene å finne ut av om de ønsker egen pensjonskonto for forbrukere. Et av spørsmålene partene må bli enige om er hvem som skal betale for hva.

– Forhåpentligvis greier partene å bli enige om detaljene slik at pensjonskonto kan bli en realitet og forbrukere kan få bedre oversikt og kunnskap om egen pensjon. Så fremt partene ønsker det kan regler for opptjening av pensjon og bedre rammebetingelser for individuell tilleggssparing innføres uavhengig av om egen pensjonskonto blir en realitet, avslutter Kierulf Prytz.

Stefi Kierulf Prytz

Stefi Kierulf Prytz

direktør liv og pensjon

997 97 503 Stefi.Kierulf.Prytz@finansnorge.no