12

Gå til hovedinnhold

12

Finansrett

Årets siste utgave av Finansrett er nå publisert. 

Færre skader enn fryktet etter Urd

Ekstremværet Urd ser ut til å ha etterlatt seg færre materielle skader på bygninger enn det man kanskje kunne frykte.

Nibor over til NoRe

Som følge av ny offentligrettslig regulering overlater Finans Norge ansvaret for Nibor til et nyetablert datterselskap, Norske Finansielle Referanser AS (NoRe), fra årsskiftet. 

Får vist frem kapitalen

Finansdepartementet har fastsatt at norske banker skal ha samme minimumskrav til uvektet kjernekapitaldekning som bankene ellers i Europa. I tillegg skal norske banker ha en buffer på 2 prosent. 

Bilde av Idar Kreutzer
– Alle norske banker oppfyller minstekravene med god margin, sier Idar Kreutzer

Gledelig fra finansminister Siv Jensen

Finansminister Siv Jensens beskjed om å innføre rabatter i bankenes kapitalkrav for utlån til små og mellomstore bedrifter ønskes velkommen av Finans Norge. Små og mellomstore bedrifter vil nå enklere kunne få finansiering til investeringer, omstilling og n...

Bilde av Siv Jensen

Internasjonal bande tatt for mange bilinnbrudd

PRESSEMELDING: Etter en omfattende etterforskning har politiet pågrepet og varetektsfengslet to personer siktet for et stort antall innbrudd og tyverier fra biler.

Egen pensjonskonto – et fremskritt for forbrukerne

Egen pensjonskonto kan gi et mer forbrukervennlig pensjonssystem. Pensjon fra alle arbeidsforhold samles på ett sted og gir forbrukere bedre oversikt. 

Bilde av sparegris, kalkulator og penn
Det skal ikke så mange endringer i dagens regelverk for å realisere en egen pensjonskonto

Sparebankbladet med nytt nummer

Årets siste utgave av Sparebankbladet er nå publisert.  Blant annet med portrettintervju av styreleder Finn Haugan og reportasje fra Sparebankforeningens medlemsmøte i Oslo. 

Bilde av forsiden til Sparebankbladet nr 6/2016

Strammere telefonsalgsregler

Nå er det fremmet forslag til innstramming i reglene om telefonsalg som vil få konsekvenser for finansnæringen. 

Bilde av mennesker som snakker i telefonen

Et juleønske

Det italienske bankvesenet står på randen av konkurs. Veksttakten i EU er fortsatt lav og det finnes få lyspunkter. Hva er det egentlig som har skjedd de siste 10 årene, spør Ellen Bramness Arvidsson på sin blogg.

Banca d'Italia. Foto.
Foto: Sandro Pavlov /Shutterstock.com

Europeisk stresstest av livsforsikringsselskaper

Den europeiske forsikringstilsynsmyndigheten EIOPA offentliggjorde torsdag 15. desember resultatene fra en stresstest av 236 europeiske livsforsikringsselskaper, herunder tre norske. Resultatene viser at næringen i utgangspunktet er veldig godt kapitalisert, med en solvensgrad på nesten 200 prosent. 

Store bøter med ny hvitvaskingslov

Det foreslås å innføre store bøter for øverste ledelse i foretak som ikke oppfyller sine lovpålagte plikter. Det fremgår av forslaget til ny hvitvaskingslov, som et lovutvalg overleverte til finansdepartementet fredag 16. desember. 

Bilde som illustrerer hvitvasking

Økt motsyklisk buffer reduserer bankenes utlånskapasitet

PRESSEMELDING: Erfaring viser at skjerpelse av generelle kapitalkrav gir redusert utlånskapasitet overfor norsk næringsliv. Det begrenser nødvendig kapitaltilgang til næringslivet på vei inn i et nytt omstillingsår. 

Bilde av Idar Kreutzer

Uendret styringsrente

Hovedstyret i Norges Bank holder som ventet styringsrenten uendret på 0,5 prosent og beholder sin innstilling om at renten vil ligge på dagens nivå den nærmeste tiden. 

Bankenes fleksibilitet opprettholdes

Finansdepartementets reviderte boliglånsforskrift inneholder klare tilstramminger, men Finans Norge er glad for at vi er blitt lyttet til og at departementet opprettholder bankenes mulighet til å utøve godt bankhåndverk. 

Bilde av et skilt der det står Bank

Øker skatten på arbeid

PRESSEMELDING: Et flertall på Stortinget har etter mange runder falt ned på å støtte regjeringens forslag til innretning på finansskatten. Regjeringspartiene og Ap står bak å innføre en finansskatt med høyere selskapsskatt og en ekstra arbeidsgiveravgift på 5 prosentpoeng. 

Tomteerstatning under naturskadeforsikringsordningen

Det er positivt å utvide naturskadeforsikringsordningen til også å omfatte tomteerstatning, slik regjeringen nå foreslår. Det mener Finans Norge og Norsk Naturskadepool. 

Bilde fra Kvam i Nord-Fron ved flommen i 2013
Kvam, i Nord-Fron kommune, 2013 (foto: Scanpix)

Finans Norge møtte Siv

Fredag var det halvårlig kontaktmøte med finansminister Siv Jensen, og Finans Norge mottok flere positive signaler.

Bilde av Siv Jensen

Ut av språktåka

Pensjon er vanskelig. Saksområdet er faglig sett innfløkt, og næringens og myndighetenes språkbruk gjør det ikke enklere for forbrukerne. Marit S. Åstvedt skriver om språkprosjektet i Nordisk Forsikringstidskrift.

BankAxept-kort til julegaver

Tall fra BankAxept AS og Nets viser at bruken av betalingskort økte med 7,5 prosent sammenlignet med november i fjor. I november ble kortene benyttet mer enn 150,5 millioner ganger. D et ser ut til at de fleste nordmenn utfører julehandelen med penger de har på konto.

Islamsk finans

Et system der renter er forbudt og må pakkes inn i lån og innskudd på andre måter, er ikke uten videre enkelt å tilby under de reguleringene bankene i dag er underlagt.

Mynter og sedler. Foto.

Makrooppdatering

Norges Bank vil 15. desember offentliggjøre sin rentebeslutning. Sentralbankens kommunikasjon har etter sommeren reflektert en bedring av den økonomiske situasjonen,  går det fram av en makroppdatering fra Finans Norge. 

Nye runder om finansskatt

PRESSEMELDING: Samarbeidspartiene klarte ikke å enes om modell for finansskatt, men må gå nye runder med alle forlikspartiene innen neste uke. – Nå begynner det å haste dersom skatten skal gjelde fra årsskiftet, sier kommunikasjonsdirektør Jan Erik Fåne i Finans Norge

Næringen i møte med tilsynet

Torsdag 1. desember møtte representanter fra en samlet finansnæring Finanstilsynets toppledelse til kontaktmøte. Det ble et konstruktivt møte hvor mange tema sto på dagsorden.