Urbanisering driver boligprisene

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Urbanisering driver boligprisene

En tvungen nedbetaling av boliggjeld for alle, der avdragene er høye i gode tider og lavere i dårligere tider, er Erling Røed Larsen, forskningssjef i Eiendomsverdi og professor på BI sitt tips for å få kontroll på boligpriser og gjeldsøkning. Han var en av mange interessante foredragsholdere på Finans Norges boligkonferanse onsdag 16. november.

Bilde av Erling Røed Larsen
Erling Røed Larsen på Finans Norges boligkonferanse

Røed Larsen slo fast at de viktigste faktorene til den kraftige prisutviklingen i deler av Norge er urbanisering, mangel på sentrale, byggeklare tomter, lav realrente og folks forventninger om kapitalgevinst.

– Renta er lik for hele landet, men utviklingen i boligmarkedet er ulik. Folk vil bo i sentrum og urbaniseringen driver boligprisene. Når tilbudssiden ikke er elastisk nok, øker trykket på for eksempel Oslo, sa Røed Larsen, som trakk frem forhold som politiske føringer, reguleringer, tiden det tar fra et prosjekt blir igangsatt til ferdig bolig og ikke minst folks motstand mot fortetting i sitt eget boområde, som faktorer som påvirker priselastisiteten.

Beregninger viser at dersom folk sparer 30 minutter daglig i reisevei, så øker deres vilje til å betale mer for bolig med 2 millioner kroner.

Bør vi frykte boligboble?

Kari Due Andresen, sjeføkonom Handelsbanken, var ikke bekymret for boligboble i Norge.

– Slik det ser ut nå ser det ikke ut til å være eksplosiv utvikling i boligmarkedet i forhold til folks inntektsutvikling. Men det er en fare dersom folk hiver seg på for å investere nettopp på grunn av prisveksten i enkelte deler av landet. Hvis man bygger nye boliger basert på disse signalene, kan det bli for mange boliger. Boligbyggingen må være bærekraftig, var hennes hovedbudskap til forsamlingen.

Hun fikk støtte av Jan Ludvig Andreassen, sjeføkonom i Eika Gruppen, som ser for seg et lavrenteregime i mange år fremover. Han mener at boligprisene har tilpasset seg det nye rentenivået og at de fremover vil øke med lønnsveksten.

Festbrems

Den eneste selvutnevnte festbremsen på konferansen var Finanstilsynets direktør for bank- og forsikringstilsyn, Emil Steffensen.

– Vi bruker ikke ordet boble, men det er en usikkerhet her. Er Norge villig til å ta sjansen på at dette ikke går galt, var hans retoriske spørsmål.

Han innrømmet at regulering av bankenes kredittgivning ikke på langt nær løser problemene med høye boligpriser.

– Men å øke boligbyggingen er ikke gjort over natten. Det tar tid. Derfor må det strammes inn i kredittpraksisen, sa Steffensen.

Resultatene fra den siste boliglånsundersøkelsen kommer for øvrig i slutten av november.