Skadestatistikken for 3.kvartal 2016 er klar

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Skadestatistikken for 3.kvartal 2016 er klar

Hittil i år har skadeforsikringsselskapene utbetalt erstatninger på til sammen 28 milliarder kroner, noe som er marginalt over fjoråret.

Skader på motorkjøretøy øker i takt med portefølje og prisutviklingen, og her er erstatningene på 9,7 milliarder kr for de tre første kvartalene i år.

Brannskader på boliger, næringsbygg og innbo er redusert noe fra i fjor til samme tid, mens vannskadene derimot er 544 millioner kr høyere enn fjoråret og er samlet på 3,2 milliarder kr.

Hovedårsaken til lavere brannerstatninger er færre lynnedslag, mens været er grunnen til økte vannskader. 

Erstatning fordelt på bransje. Graf.

Stadig flere blir syke på reise

Reiseerstatningene har økt med 9 prosent til rekordhøye 1,7 milliarder kroner hittil i år, sammenlignet med samme periode i fjor.

Flyplasstavle. Foto.

Vannskadene kommer tett

Hvert niende minutt oppstår det en vannskade i private boliger og hytter, viser tall fra Finans Norge. Erstatningene har aldri før vært så høye for tredje kvartal. Hittil i år er erstatningene på over to milliarder kroner for vannskader.  

Oversvømmelse. Foto.