Restverdiredning lønner seg

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Restverdiredning lønner seg

I sommer bidro Restverdiredningen, RVR, til å redde ut store verdier. Særlig på to skadesteder ble betydelige verdier berget. Verdier for til sammen 15 millioner kroner ble sikret etter en storbrann i en produksjonshall i Vestfold og omfattende vannskader i et forretningsbygg i Oslo.

Foto fra Stortingsgata 30

Hurtig innsats på skadestedet og umiddelbart etter skaden, gjorde at store verdier kunne reddes i begge disse sakene.

– Det er viktig at skadestedsleder kommer raskt i kontakt med eier av bygningen og finner ut hvilket forsikringsselskap bygningen er forsikret i. På den måten kan det prioriteres hva som er aller viktigst å redde ut, sier fagsjef i RVR, Ove Brandt.

RVR kommer i løpet av dette året trolig til å rykke ut til rundt 2000 skadesteder med materielle skader.

Kjøttpølser berget

Mens det var full drift i pølse- og pakkeavdelingen ved Norturas anlegg i Tønsberg, oppsto en kraftig brann. Da brannen pågikk begynte RVR arbeidet med å få ut røyken. Det ble også lenset ut slokkevann i de delene av bygningen som ikke var rammet av selve brannen.

Alle ansatte kom seg trygt ut denne junidagen.

På et varelager med verdier for rundt 20 millioner kroner ble mesteparten av kjøttvarene berget. Noe måtte riktignok kastes, eller pakkes om, men heldigvis kunne det meste omsettes.

– Dette er et godt eksempel på et godt fungerende samarbeid når det virkelig gjelder. Brannvesenets førsteinnsats, bedriftens eget industrivern, skadesaneringsselskapene og RVR sto sammen på i Tønsberg for å redde verdiene, sier Brandt.

Verdifulle flygler reddet

Midt på sommeren ble forretningsgården i Stortingsgaten 30. i Oslo rammet av fire vannskader i løpet av en fire ukers periode. Flere hundre kvadratmeter i bygningen sto under vann, etter at vann fra et varmtvannsrør strømmet ut i bygården.

Bygningen huser blant annet en eksklusiv møbelforretning og en spesialforretning for flygler. På den ene skadedagen var det 25 flygler med en gjennomsnittsverdi på 800 tusen kroner i denne butikken.

Flyglene ble hevet opp fra gulvet, dekket med plast og en rekke av dem også tatt ut av bygget.

– Forsikringsselskapene kom raskt på banen og Oslo brannvesen gjorde sammen med Nedre Romerike, Asker og Bærum og Follo brannvesen en uvurderlig innsats i Oslo sentrum disse sommerdagene. Det er fint å kunne være til hjelp, sier Brandt.

Vannskadebilde

Om Restverdiredning (RVR)

RVR er et samarbeid mellom Brannvesenet og forsikringsnæringen for å redde mest mulig av verdier etter branner og vannskader. Forsikringsnæringen står gjennom Finans Norge for driften og finansieringen av RVR. RVR sparer årlig næringen og samfunnet for store beløp.

Mer informasjon på Restverdirednings nettsider

Hildegunn Bjerke

Hildegunn Bjerke

Avdelingsdirektør

951 31 418 Hildegunn.Bjerke@finansnorge.no