Redusert gjeldsvekst

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Redusert gjeldsvekst

Tolvmånedersveksten i samlet innenlandsk bruttogjeld til publikum (K2) falt med en tidel til 5,0 prosent i oktober ifølge tall fra SSB. Nedgangen skyldtes svakere vekst i kommuneforvaltningen og for ikke-finansielle foretak, mens husholdningenes økende gjeldsvekst bidro til å begrense fallet.

Bilde av en som holder i et kronestykke

Statistikken fra SSB viser at samlet innenlandsk bruttogjeld til publikum (som også inkluderer kommuneforvaltningen) utgjorde 5 112 milliarder kroner ved utgangen av perioden.

Økning i husholdningenes gjeldsvekst

Husholdningenes gjeldsvekst steg med en tidel til 6,3 prosent i oktober. Dette var tredje måned på rad med økt vekst etter at tallet for september ble revidert opp også med en tidel. Sterk kredittvekst henger sammen med det lave rentenivået og den betydelige veksten som observeres i boligprisene for tiden og økningen kommer således ikke overraskende. Husholdningenes samlede bruttogjeld endte på 3 045 milliarder kroner ved utgangen av måneden.

Ytterligere reduksjon for ikke-finansielle foretak

For de ikke-finansielle foretakene svinger gjeldsveksten mer enn for husholdningene. Etter fallende tolvmånedersvekst fra februar til mai tok veksten seg opp de påfølgende månedene. I senere tid har imidlertid veksten kommet noe ned igjen. I oktober avtok veksten med 2 tideler til 2,6 prosent. Ved utgangen av perioden utgjorde de ikke-finansielle foretakenes innenlandske bruttogjeld 1 615 milliarder kroner.

Vekst hos banker, kredittforetak og i obligasjonsmarkedet

Tolvmånedersveksten i utlån fra banker og kredittforetak endte på 5,5 prosent i oktober, en nedgang på en tidel fra den foregående måneden. Samlet utgjorde publikums innenlandske bruttogjeld fra banker og kredittforetak 4 089 milliarder kroner. Utlån fra disse kildene tilsvarer om lag 80 prosent av publikums samlede bruttogjeld.

I obligasjonsmarkedet steg tolvmånedersveksten fra 2,1 prosent i september til 3,6 prosent i oktober. Veksten i sertifikatgjelden endte på 12,4 prosent, en økning fra 10,7 prosent måneden før.

Bilde av en graf