Positivt med Silver-løsning

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Positivt med Silver-løsning

Det er positivt at Silver har presentert en løsning som innebærer at selskapet ikke må nedskrive kundenes pensjonsrettigheter. Løsningen ser ut til å ivareta kundenes interesser på en god måte. Slik vi vurderer det er dette en konstruktiv og kreativ løsning innenfor de rammer Silver har. 

EØS-avtalen knytter Norge opp mot det indre markedet også for finansielle tjenester. Regelverket for pensjon er ikke harmonisert i Europa, og det er et paradoks at et norsk selskap må flytte ut av Norge for å kunne operere etter de rammebetingelsene som er utbredt i EU/EØS.

Finans Norge har som kjent tidligere foreslått konkrete endringer i virksomhetsreglene for norske fripoliser for å møte håndteringen av økte kapitalkrav for garanterte pensjonsordninger, men har ikke fått gehør.

Det har i over ett år vært usikkerhet rundt situasjonen i Silver. Kombinasjonen av lange garanterte forpliktelser, et vedvarende lavt rentenivå og innføringen av nye kapitalkrav medfører et svært høyt kapitalbehov for fripoliser. Utfordringen er spesielt stor for et selskap som har konsentrert sin virksomhet om fripoliser. Alle andre livselskaper i Norge møtte kapitalkravene ved utgangen av fjoråret, mens Silver fikk ett års utsettelse.

Silver har nå presentert en løsning hvor de flytter forvaltningen av den garanterte porteføljen til Liechtenstein. I følge selskapet vil dette ikke innebære noen praktisk betydning for kundene, og pensjonskapitalen, garantiene og utbetalingene fortsetter som før. Vi registrerer at løsningen er blitt godt mottatt av selskapets kunder.

Det er nå opp til Finansdepartementet å avgjøre om løsningen kan aksepteres. Vi vil følge prosessen og håper på en løsning som sikrer Silvers kunder på en god måte

Stefi Kierulf Prytz

Stefi Kierulf Prytz

direktør liv og pensjon

997 97 503 Stefi.Kierulf.Prytz@finansnorge.no
Jan Erik Fåne

Jan Erik Fåne

kommunikasjonsdirektør

922 13 640 jan.erik.fane@finansnorge.no