Lite bruk av midlertidige stillinger i finansnæringen

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Lite bruk av midlertidige stillinger i finansnæringen

Mens det har blitt 25 000 flere midlertidig sysselsatte her til lands det siste året, holder andelen midlertidige tilsatte seg lav i finansnæringen. 

Selv om regelverket for midlertidige ansettelser ble myket opp i 2015 ser ikke dette ut til å ha hatt særlig innvirkning på omfanget midlertidige tilsatte i finansnæringen. Finans Norge understreker at fast ansettelse skal være hovedregelen i norsk arbeidsliv.

Andelen midlertidige sysselsatte i finans holder seg lav

Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at om lag 230 000 personer i Norge var ansatt i midlertidige stillinger i 3. kvartal 2016. Det er 25 000 flere enn ett år tidligere. Samlet utgjorde midlertidige tilsatte 9,4 prosent av alle sysselsatte.

Samtidig er finans den næringen med minst bruk av midlertidige stillinger. I 3. kvartal i år var andelen midlertidige stillinger i næringen kun én prosent. Antall midlertidig tilsatte har vært om lag 1000 de siste årene.

Omstilling øker bruken av midlertidige stillinger, men ikke i finans

Ifølge FAFO er viktige årsaker til bruk av midlertidige ansettelser reformer og omorganiseringer, usikkerhet rundt virksomhetens framtidige situasjon og usikkert bemanningsbehov. I slike situasjoner vil det ofte oppstå et ønske om fleksibel bemanning.

Finansnæringen er under stadig omstilling og var en av de første næringene som skulle takle utviklingen med nye digitale verktøy, automatisering og robotisering. Offentlig statistikk bekrefter at sysselsettingen i næringen samlet har avtatt de siste årene. Måten næringen løser den pågående omstillingen kan være noe av forklaringen til at andelen midlertidig tilsatte samtidig har holdt seg lav. 

Nedbemanningen i næringen løses med frivillige ordninger

En undersøkelse foretatt av Finans Norge i høst viser at om lag hver tredje medlemsbedrift har nedbemannet i perioden 2015-2016. Finans Norges sysselsettingstall viser likevel omtrent uendret arbeidsstokk fra 2015 til 2016. Parallelt med nedbemanning foregår det derfor nytilsetting i mange bedrifter.

De fleste bedriftene gjennomfører nedbemanning via naturlig avgang bl.a. gjennom pensjonering og utløp av midlertidige kontrakter. Dette holder trolig omfanget av midlertidige stillinger nede. I de største bedriftene har nedbemanningen skjedd gjennom en kombinasjon av naturlig avgang og sluttpakker. Undersøkelsen viser at et fåtall av bedriftene har benyttet oppsigelser.