Klimautfordringer, overvann og forsikring

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Klimautfordringer, overvann og forsikring

Forsikringsforeningen inviterer 30. november til medlemsmøte om klimautfordringer, overvann og forsikring. 

I møtet vil det bl.a. bli tatt opp utredningen fra utvalget som la fram utredningen NOU 2015: 16 «Overvann i byer og tettsteder – Som problem og ressurs». Det blir innlegg fra representanter fra Miljødirektoratet, kommunene, forsikringsnæringen og  Meteorologisk institutt.

Påmelding og nærmere informasjon hos forsikringsforeningen