Fremdeles kraftig vekst i fripoliser

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Fremdeles kraftig vekst i fripoliser

På ett år har verdien av fripoliser i Norge økt med 21 prosent. Fripolisene utgjør nå 274 milliarder kroner totalt.

Ved utgangen av tredje kvartal forvaltet norske livsforsikringsselskaper 1 162 milliarder kroner i samlede pensjonsmidler. Det er opp to prosent fra forrige kvartal. Private kollektive pensjonsordninger utgjør 545 milliarder kroner av dette. Halvparten av disse pengene er fripoliser.

Fripoliser med investeringsvalg er foreløpig ikke et etterspurt produkt av mange grunner. Fripolisene må oppreserveres for langt liv før de kan omgjøres til fripolise med investeringsvalg. Det er også et produkt som det er krevende for forbrukere å sette seg inn i og forstå konsekvensene av å gå over til investeringsvalg. Disse avtalene utgjør nå 5,5 milliarder kroner av totalt 274 mrd. kroner i fripoliser.

Overgang til innskuddspensjon

En viktig grunn til at fripolisene fortsetter å øke, er at næringslivet fortsetter å avvikle sine ytelsesordninger og gå over til innskuddspensjon. Bedriftene har betalt inn totalt 17 milliarder kroner til innskuddspensjon for sine ansatte hittil i år ved utgangen av tredje kvartal. Det er en oppgang siden i fjor på hele 14 prosent. Den motsatte tendensen finner man for ytelsespensjonene, hvor det er innbetalt totalt 10 milliarder kroner til slike ordninger, det vil si ned 26 prosent fra samme tidspunkt i fjor.

– Det er ingen tvil om at innskuddsbasert tjenestepensjon er det foretrukne produktet i markedet, sier direktør Stefi Kierulf Prytz i Finans Norge og fortsetter:

– Derfor ser vi også en vedvarende vekst i pensjonskapitalbevis, som er bevis som arbeidstakere får utstedt når man bytter jobb eller når man tar ut innskuddspensjon som pensjonist.

Positiv til pensjonskonto

Pensjonskapitalbevisene utgjør nå 52 milliarder kroner. Dette er 25 prosent høyere enn samme tid i fjor. Det er lav kunnskap og bevissthet om disse pensjonsrettigheten i dag og det er derfor svært positivt at regjeringen utreder egen pensjonskonto, etter ønske fra arbeidslivets parter.

– Det er samtidig bekymringsfullt at fripolisebestanden fortsetter å øke. Finans Norge har i lang tid pekt på at dagens virksomhetsregler er til hinder for at fripoliser kan forvaltes på en god måte for forbruker. Fremtidig alderspensjon for flere hundretusen nordmenn taper seg derfor i verdi for hvert år, sier Stefi Kierulf Prytz.

Stefi Kierulf Prytz

Stefi Kierulf Prytz

direktør liv og pensjon

997 97 503 Stefi.Kierulf.Prytz@finansnorge.no