Etterlyser mer teknologi i utdanningen

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Etterlyser mer teknologi i utdanningen

Finansnæringen etterlyser mer teknologi i utdanningen. Finans Norges bedriftsundersøkelse viste nylig at næringen har særlig behov for mer kompetanse innen teknologi, innovasjon og analyse fremover.

Flere artikler i Dagens Næringsliv den siste tiden har pekt på et gap mellom næringslivets behov for ny kompetanse og utdanningsinstitusjonenes evne til å utdanne de rette kandidatene.  Sist ut er DNBs HR-direktør Solveig Hellebust som etterlyser mer teknologikompetanse hos nyutdannede i dagens DN (8. november). Utviklingen med FinTech og digitalisering skjer nå så raskt at kampen om den rette kompetansen tilspisses.

Kompetansesjekken bekrefter behov for ny kompetanse

Denne høsten har Finans Norge gjennomført Kompetansesjekken 2016 der formålet har vært å undersøke hvilke behov bedriftene har for kompetanse nå og i årene fremover. Undersøkelsen bekrefter inntrykket fra DN.

Virksomhetene ser at de fremover har behov for mer kompetanse på teknologi, innovasjon og analyse. Mer tradisjonelle fagretninger som finans, økonomi, regnskap og revisjon ser det ut til at bedriftene har dekket godt nok i dag.

Undersøkelsen viser også at virksomhetene i stor grad ønsker møte kompetansebehovet med å utvikle kompetansen til dagens ansatte. For å lykkes med dette legger arbeidsgiverne vekt på at ansatte har egenskaper som vilje til endring og egenlæring, tillegg til god kunde- og markedsforståelse.

Finans Norge skal gjennomføre en egen studentundersøkelse

Finans Norge setter tidlig på nyåret i gang en undersøkelse som skal se nærmere på studenters interesse for finansnæringen i Norge og om studentene anser næringen for å være en attraktiv arbeidsplass. Undersøkelsen går ut til studenter både på økonomi og administrasjonsfag, men også data, teknologi, jus og samfunnsvitenskap. Resultatet vil bli brukt i Finans Norges arbeid med å sikre at finansnæringen vil kunne tiltrekke seg nødvendig arbeidskraft i årene fremover.

Finansnæringens fremtidige kompetansebehov

En undersøkelse som Finans Norge har gjennomført viser at bedriftene først og fremst vil møte behovet for ny kompetanse gjennom intern utvikling. Fremover er det særlig behov for mer kompetanse innen teknologi, innovasjon og analyse.