Autorisasjonsordningen i kreditt er klar

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Autorisasjonsordningen i kreditt er klar

Omtrent 90 prosent av de som i dag er autoriserte finansielle rådgivere gir bredderådgivning. Det er derfor naturlig at disse ikke bare er autorisert innenfor spare og plasseringsområdet, men også i kreditt. Den nye autorisasjonen kan også tas av andre som driver med kredittrådgivning.

Bilde av to som får rådgivning

Invitasjon til tilsluttede bedrifter i Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR) og Finans Norges medlemsbedrifter ble sendt ut fredag 4. november.

– Vi er glade for at vi nå kan lansere en nasjonal autorisasjonsordning innenfor kreditt. Vi håper det er mange bedrifter som slutter seg til, også de som ikke er AFR-bedrifter, sier daglig leder i Finansnæringens autorisasjonsordninger (FinAut), Siv Seglem.

Hun forteller at den nye autorisasjonsordningen har vært etterspurt og at de første bedriftene allerede har bekreftet sin tilslutning,

– Kompetansen i kredittvurdering har alltid vært høy i finansnæringen. Når denne nå kan «stemples» nasjonalt, er det med på å gi økt legitimitet, sikre forbrukerrettighetene i henhold til regelverkene og gi både bedrifter og kandidater tydelige og like kompetansekrav, sier Seglem.

Gjennom FinAut forplikter bedriftene seg til å sørge for at alle aktuelle medarbeidere dokumenterer sin kompetanse, at de holder denne oppdatert og at reglene for God rådgivningsskikk følges i kundesamtaler.

Hovedbegrunnelsen for innføring av den nye ordningen:

  • tilpasning til det kommende boliglånsdirektivet og til de kravene dette stiller, bl.a. til dokumentasjon av relevant kompetanse
  • økt legitimitet gjennom nasjonale prøver
  • kostnadseffektiv dokumentasjon av kompetanse (felles utvikling av prøver, felles registrering av kompetanse, oppdateringer m.m.)
  • økt verdi for kandidatene, spesielt AFR-autoriserte som er bredderådgivere, fordi en nasjonal autorisasjon henger høyere enn en intern sertifisering
  • økt verdi for bedrifter som ved ansettelser vet hvilken kompetanse ansatte fra andre bedrifter innehar
  • forventninger i omgivelsene til at autoriserte bredderådgivere også er autorisert innenfor kreditt

Spørsmål kan rettes til post@finaut.no.