Arbeidsavklaringspenger: Støtter endringsforslag

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Arbeidsavklaringspenger: Støtter endringsforslag

Arbeids- og sosialdepartementet foreslår blant annet å stramme inn maksimal varighet på arbeidsavklaringspenger og at mottakerne skal få tettere oppfølging fra NAV. Finans Norge støtter de foreslåtte endringene.

– Forslagene vil samlet sett bidra til å styrke motivasjonen til arbeid og aktivitet og gi raskere avklaring på arbeidsevne. For at forslagene skal fungere etter sin hensikt er det imidlertid avgjørende at NAV får de nødvendige ressurser til å følge opp den enkelte stønadsmottaker tettere, sier Runa Opdal Kerr, direktør i Finans Norge.