Verdenssparedagen: Planlegg din økonomiske fremtid

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Verdenssparedagen: Planlegg din økonomiske fremtid

I dag, 31. oktober, er det Verdenssparedagen. Hvert år siden 1924 har denne dagen blitt markert. Hensikten var opprinnelig å fremme sparing for på den måten å sikre levestandard og god økonomi. 

Bilde av barn og en voksen i en læresituasjon
Mange aktiviteter har helt fra starten av vært for barn og ungdom.

Sparing ble sett på som et uttrykk for både individets og samfunnets modenhet. Mange aktiviteter har helt fra starten av vært for barn og ungdom.

Verdenssparedagen forvaltes av World Savings Banks Institute (WSBI).

Temaet for årest sparedag er «Planlegg din økonomiske fremtid». Meningen er å appellere til folks ønske om å ta økonomisk kontroll over sine egne liv, og at man ved å spare kan nå denne målsettingen.

Finansiell inkludering

I vår tid rettes oppmerksomheten mot finansiell inkludering, spesielt i utviklingsland og hvor det arbeides med å sikre folk tilgang til finansielle tjenester. Det er godt dokumentert at tilgang til slike tjenester, herunder sparekonti, bidrar til å redusere fattigdom og stimulerer økonomisk vekst.

Den norske finansnæringen er del av denne sparetradisjonen og arbeider målrettet med å motivere til sparing og sunne holdninger til økonomi gjennom ulike opplæringsaktiviteter i samarbeid med skolene.

I Norge har bankene rundt om i landet lange tradisjoner i å arrangere forskjellige spareaktiviteter for barn i forbindelse med verdenssparedagen.

Økonomitips for foreldre

Økonomitips for foreldre er en kortfattet brosjyre som kan bidra til å vekke interesse for temaet. Brosjyren kan deles ut til kunder, brukes overfor skoler, og for eksempel deles ut på foreldremøter.