Tilpasningen til EU-reguleringene

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Tilpasningen til EU-reguleringene

NASJONALBUDSJETTET: Tilsynsfloken er nå løst, og det er viktig med en hurtig implementering av den omfattende mengden gjenstående rettsakter.

Fornøyd med prioriteringen av rettsaktene

Den norske finansnæringen er nå formelt en del av det indre markedet i EU. Det gjenstår imidlertid et betydelig arbeid med å implementere en mengde EU-regelverk i norsk lov.

Finans Norge registrerer med tilfredshet at regjeringen i nasjonalbudsjettet signaliserer at viktige rettsakter som virksomhetsreglene og regelverket for kapitalkrav for bankene (CRD IV/CRR), regelverket for krisehåndtering av banker (BRRD) og innskuddsgaranti for banker (DGS), samt regelverket for kapitalkrav for forsikringsselskaper (utfyllende regler til Solvens II) vil få prioritet i dette arbeidet.

Advarer mot fortsatt norsk særregulering

Finans Norge registrerer også signalet om videreføring av enkelte særnorske regler som avviker fra det harmoniserte regelverket i EU.

Nasjonalbudsjettet konkretiserer ikke hvilke områder dette kan være aktuelt for.

Det er viktig at norske myndigheter bidrar til en rask og smidig implementering av det regelverket som nå er på plass i resten av Europa. I tillegg til at «materielle tilpasninger eller presiseringer gjennom EØS-komitebeslutningene» risikerer å forsinke prosessene, skaper det ulike rammevilkår for en bransje som konkurrerer over landegrensene. Det bør derfor være en restriktiv holdning til videreføring av slike avvikende regler og da kun i de tilfeller der det kan dokumenteres et reelt behov basert på norske særtrekk.