Årsavgift blir trafikkforsikringsavgift

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Årsavgift blir trafikkforsikringsavgift

STATSBUDSJETTET: Regjeringen har i statsbudsjettet for 2017 foreslått at dagens årsavgift endres til trafikkforsikringsavgift til staten. Innkrevingen av trafikkforsikringsavgiften skal overtas av forsikringsselskapene.

 – Årsavgiften er den særavgiften som har de høyeste administrasjonskostnadene for staten, sier direktør for skadeforsikring Geir Trulserud i Finans Norge. Forsikringsselskapene stiller seg positive til å bidra til å redusere statens kostnader ved å kreve inn trafikkforsikringsavgiften sammen med den obligatoriske bilforsikringen. Dette vil også gjøre det mulig for forbrukerne å fordele kostnaden utover året.

Se nærmere omtale om dette i statsbudsjettet.

For å forenkle statens rutiner og spare administrasjonskostnader, har regjeringen bedt forsikringsselskapene om å fakturere årsavgiften for motorkjøretøy sammen med forsikringen.

Det er fortsatt Stortinget som fastsetter størrelsen på avgiften, og alle inntektene fra avgiften går til staten. Forsikringsselskapenes oppgave er kun å kreve inn avgiften på vegne av staten.

Viktige punkter om endringen:

  • I 2018 blir årsavgiften omdøpt til trafikkforsikringsavgiften 
  • Trafikkforsikringsavgiften vil fremkomme som en egen linje på forsikringsavtalen din
  • Omleggingen vil gi deg større fleksibilitet. I dag betaler du årsavgiften i en stor sum én gang i året. Trafikkforsikringsavgiften vil fordeles på dine forsikringsterminer. Har du delt forsikringen i 12 terminer, vil også trafikkforsikringsavgiften fordeles månedlig.

Bakgrunn

Stortingets mål med ordningen er å forenkle og gi større fleksibilitet for bileiere, samt å forenkle og effektivisere skatte- og avgiftsforvaltningen.

Av alle særavgiftene er det årsavgiften som har den høyeste administrative kostnaden for staten. Ved å pålegge forsikringsselskapene å legge årsavgiften inn sammen med den obligatoriske ansvarsforsikringen på kjøretøy, vil staten spare utsending og oppfølging av 3,5 millioner fakturaer hvert år.

Trafikkforsikringsavgiften gir mulighet for større fleksibilitet i avgiften ved kjøp av ny bil, eierskifter, avregistreringer og lignende, ved at bileieren vil belastes avgiften bare for den tiden kjøretøyet er forsikret.

Regjeringen mener den norske forsikringsbransjen er effektiv, kundevennlig og har gode IT-systemer, og vil kunne implementere denne endringen i sine systemer.

Overgangsårene 2017 og 2018

2017 og 2018 vil være overgangsår mellom dagens ordning og den nye. Som alle overgangsordninger kan de skape noe forvirring.

Dagens årsavgift forfaller 20. mars hvert år. Årsavgiften for året 2017 skal betales på vanlig måte i mars 2017. Tidspunktet for når du får varsel om trafikkforsikringsavgiften for 2018 vil avhenge av hvilket forsikringsselskap du er kunde hos, og hvilken betalingsordning du har valgt (en eller flere terminer).

Trafikkforsikringsavgift for 2018 hvis du har flere terminer på forsikringen din

Bilforsikringer fornyes til ulike tider gjennom året, og gjelder for ett år av gangen. Derfor vil noen kunder få varsel om trafikkforsikringsavgift for 2018 allerede i 2016. En forsikring som for eksempel fornyes 1. februar 2017, vil vare til 1. februar 2018. Dermed må forsikringsselskapet legge inn trafikkforsikringsavgiften for januar 2018 i betalingsplanen som sendes til kunden i slutten av 2016 (fornyelsesdokumentene kommer vanligvis 30-50 dager før forsikringen fornyes).

De ulike forsikringsselskapene vil, avhengig av sine datasystemer, velge litt ulike løsninger for dette særskilte overgangsproblemet. Alle selskap vil varsle ved fornyelsen om at det kommer et krav som må betales, men noen vil også inkludere kravet i fornyelsen.

Satsene du skal betale for alle fornyelser i 2017, er satsene som blir vedtatt i budsjettet for 2017. For de som har fornyelser tidlig i 2017, vil enkelte kunne få tilsendt faktura før de foreslåtte satsene for 2017 er endelig vedtatt av Stortinget.

Satsene for 2017 er for øvrig reduserte for de fleste kjøretøy i forhold til satsene for 2016. Du finner de foreslåtte satsene her.

Hvis du har kun én termin

Kunder med ett årlig forfall vil oppleve dette litt annerledes. Har du for eksempel en forsikringsavtale som fornyes 1. februar 2017, vil du i utgangspunktet betale én måneds trafikkavgift (for januar 2018) allerede før 1. februar 2017. Det vil i så fall være før årsavgiften for 2017 betales. Noen selskaper vil også her velge å sende ut egen faktura mot slutten av 2017.

Dersom du velger å betale forsikringspremien over 12 terminer, blir det mindre å betale hver gang, og du vil sannsynligvis bli innkrevd for trafikkforsikringsavgiften første gang i desember 2017.

Økt skatt på arbeidsplasser

STATSBUDSJETTET: I  en situasjon hvor vi trenger flere og mer verdiskapende arbeidsplasser  er det uforståelig at regjeringen foreslår å legge en ekstra skatt på arbeidsplassene i en av landets mest verdiskapende næringer. 

Bilde av Idar Kreutzer

Et budsjett for delvis omstilling og vekst

STATSBUDSJETTET: Finans Norge mener regjeringen legger seg på et rimelig nivå på oljepengebruken. Man demper den kraftige veksten fra i for, men opprettholder en viss stimulans fra finanspolitikken som trygger økonomien på kort sikt.