Positiv til en god og gjennomarbeidet pensjonsportal

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Positiv til en god og gjennomarbeidet pensjonsportal

Finans Norge har et tett og godt samarbeid med Finansportalen og vi deler fullt ut deres ønske om å gi forbrukerne god informasjon om ulike valg i pensjonsmarkedet. 

Finansportalen, som sammenligner ulike tilbydere innen bank og forsikring, er et positivt tiltak for å gi forbrukerne bedre informasjon og sikre konkurransen i markedet. Finans Norge ser frem til at pensjonsprodukter blir en del av portalen.

Finansportalen har imidlertid et vekstpotensial når kun 7 prosent av de som byttet bank i 2015 gjorde det basert på informasjon som finnes i denne portalløsningen. Finansportalen gir ikke en presis fasit på de prisene kundene får på bank- og forsikringstjenester, men gir et nyttig sammenligningsgrunnlag.

– Det vil i et konkurransemarked alltid være slik at prisene den enkelte kunde tilbys av banken eller forsikringsselskapet avhenger av individuelle forhold/ulike produktegenskaper som ikke nødvendigvis gjenspeiles i finansportalen.no sine pristabeller, sier Jan Erik Fåne, kommunikasjonsdirektør i Finans Norge.

Konkurranse

– Pris er dessuten bare en av flere faktorer som forbrukeren bør sette seg inn i før man velger finansielle produkter. Kundeservice, oppfølging og ikke minst avkastning er forhold som de ulike finansinstitusjonene konkurrerer om. På langsiktige spareprodukter som pensjon, vil over tid avkastning være like avgjørende som pris, for å kunne gi god forbrukerinformasjon.

Videre er det slik at selskapenes nettsider, og hvordan selskapene fremstår utad, er et reelt konkurranseelement. Mange selskaper har derfor lagt ned store ressurser i å gi nettsidene sine et godt design og følge riktige navigasjonsprinsipper, sier Fåne.

Flere livsforsikrings- og pensjonsselskaper har også utarbeidet pensjonskalkulatorer for å kunne gi bedre informasjon og opplysninger til sine personkunder om fremtidig pensjonsnivå.

Positiv til en pensjonsportal, men etterlyser mer informasjon

Finans Norge og næringen er svært positive til alle initiativ som tas for å gi forbrukerne bedre oversikt over produkttilbudet i markedet. Etter pensjonsreformen er det helt avgjørende at den enkelte forbruker kan sette seg inn i sine pensjonsrettigheter, hvilke ulike pensjonsordninger man er omfattet av og hvilke valgmuligheter man har. God kunnskap og innsikt er en avgjørende forutsetning for at den enkelte skal kunne ta riktige valg og beslutninger, dra nytte av konkurransen i markedet og få bedre oversikt over sine pensjonsrettigheter.

– Finansportalens pensjonsportal er ett slikt initiativ som Finans Norge ønsker velkommen. Næringen har også selv tatt initiativ til å sikre bedre innsikt i pensjon for den enkelte, gjennom etableringen av portalen Norsk Pensjon og gjennom prosjektet for klarspråk som har som mål å gjøre pensjon mer forståelig for befolkningen, sier Jan Erik Fåne.

Må ha en fullgod løsning

Han mener at når finansportalen.no nå skal utvikles videre med en pensjonsportal, er det vesentlig at denne sammenligningstjenesten er så gjennomtenkt og komplett som mulig. En halvgod hasteløsning tjener ikke forbrukerne og vil kunne forvirre og gi mer skade enn gavn.

– Finans Norge og våre medlemsselskaper har derfor bedt om mer informasjon om hvordan Finansportalen skal løse de informasjons- og rådgivningsutfordringene som påhviler pensjonsleverandørene. Det er helt vesentlig at selskapene ikke kommer i en situasjon der de utleverer ufullstendige opplysninger til bruk i Finansportalen. Det vil føre til at den enkelte forbruker ikke får et godt beslutningsgrunnlag.

Kostnader både ved administrasjon og forvaltning, men også historisk avkastning og risiko, er informasjon som må fremkomme i sammenligningsgrunnlaget. Alder, antall år igjen til pensjonsalder og risikovillighet er blant annet elementer som er av betydning. Vi må sikre oss at dette er godt ivaretatt før pensjonsportalen lanseres. En komplett og gjennomarbeidet portalløsning gir langt bedre og riktigere informasjon til forbrukerne enn en mangelfull og halvferdig løsning, sier Fåne.

Jan Erik Fåne

Jan Erik Fåne

kommunikasjonsdirektør

922 13 640 jan.erik.fane@finansnorge.no