Økt skatt på arbeidsplasser

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Økt skatt på arbeidsplasser

STATSBUDSJETTET: I en situasjon hvor vi trenger flere og mer verdiskapende arbeidsplasser er det uforståelig at regjeringen foreslår å legge en ekstra skatt på arbeidsplassene i en av landets mest verdiskapende næringer. 

Bilde av Idar Kreutzer

Forslaget vil dessuten ramme den næringen som skal stille opp og finansiere de nye prosjektene og næringene vi skal leve av i fremtiden. Dette er negativt for omstillingen og sysselsettingen.

– Finansskatten som den kalles, vil medføre at finansnæringen må betale høyere avgift på ansattes lønn og muligens også pensjonsrettigheter. Dermed blir det dyrere å ha ansatte i finansnæringen, og presset på å outsource og nedbemanne vil øke. Samtidig skal finansnæringen betale en større del av overskuddet i skatt enn resten av næringslivet. Dette vil kunne medføre at bankene har mindre kapital å stille opp med for næringslivet, sier administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans Norge.

Lokalbankene blir hardest rammet

Skatten vil særlig slå hardt ut for små lokale og regionale banker som har flere ansatte per forvaltet krone enn store og internasjonale institusjoner. Det er nettopp disse bankene som er ryggraden i finansieringen av det norske næringslivet.

Ubegrunnet

– Finansnæringen er allerede den næringen i fastlands-Norge som betaler mest skatt, nesten 50 prosent mer enn industrien samlet de siste årene. Det er ingen begrunnelse for at finansnæringen skal betale høyere skatter enn andre næringer i Norge. Skatteforliket hadde som formål å skape vekst, omstilling og nye arbeidsplasser. Her gjør man det stikk motsatte, sier Kreutzer, og fortsetter:

– Det vises til at det ikke beregnes merverdiavgift på finansielle tjenester som begrunnelse for skatten. Dette fritaket er en fordel for kundene gjennom at de får lavere pris på lån og forsikringer. Det blir misvisende å lempe denne fordelen for kundene over på de ansatte i næringen.

Skadelig

– Finansnæringen betaler skatt av overskuddet sitt som alle andre næringer. Både det norske samfunnet og næringslivet er avhengig av en konkurransedyktig finansnæring. Dette forslaget er særlig skadelig fordi det går ut over de ansatte og næringens mulighet til å finansiere vekst og omstilling. Dette er særlig overraskende og uheldig i en periode hvor vi nettopp leter etter vekst og nye arbeidsplasser.

Jan Erik Fåne

Jan Erik Fåne

kommunikasjonsdirektør

922 13 640 jan.erik.fane@finansnorge.no

Et budsjett for delvis omstilling og vekst

STATSBUDSJETTET: Finans Norge mener regjeringen legger seg på et rimelig nivå på oljepengebruken. Man demper den kraftige veksten fra i for, men opprettholder en viss stimulans fra finanspolitikken som trygger økonomien på kort sikt.

– Finansnæringen betaler skatt av overskuddet sitt som alle andre næringer. Både det norske samfunn og næringsliv er avhengig av en konkurransedyktig finansnæring. Dette forslaget er særlig skadelig fordi det går ut over de ansatte og næringens mulighet til å finansiere vekst og omstilling. Dette er særlig overraskende og uheldig i en periode hvor vi nettopp leter etter vekst og nye arbeidsplasser.

- Idar Kreutzer

Adm. direktør Finans Norge