Mer kortsvindel på nett

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Mer kortsvindel på nett

Etter første halvår i år er det avdekket mer kortsvindel enn noen gang før. Svindlerne har fått med seg til sammen 115 millioner kroner, viser tall fra Bits og Finans Norge.

Dame holder kort foran PC - internettbetaling. Foto.

Det er særlig i forbindelse med handel i nettbutikker at kortsvindelen øker. På nett ble det svindlet for 75 millioner kroner første halvår, en dobling sammenlignet med samme periode i fjor. Dette er langt mer enn økt kortbruk og netthandel skulle tilsi.

Mer enn halvparten av svindelen har foregått uten at de kriminelle har fått tak i selve kortet. I mange av disse tilfellene har kriminelle miljøer stjålet kortinformasjon fra driftsmiljøer i utlandet som oppbevarer store mengder kortinformasjon. Denne informasjonen har deretter blitt brukt av svindlere til å handle på nettet.

Datatyveri og netthandel

Bankene har lagt til rette for å bruke sikkerhetsløsninger med personlige passord og kode ved betaling i nettbutikkene, såkalt 3D Secure autentisering. Dette kommer i tillegg til CVC- koden på kortet.

– Svindelen ville ha gått kraftig ned hvis flere nettbutikker hadde tatt i bruk denne sikkerhetsløsningen, sier Stine Neverdal, kommunikasjonssjef i Finans Norge.

Men til tross for at kortsvindelen øker, er det fremdeles svært liten sannsynlighet for å bli utsatt for kortsvindel når vi tar den totale kortbruken her i landet i betraktning, 

Av den samlede verdien på kortbetalinger i Norge utgjør svindel om lag 0,023 prosent.

Bankene jobber både forebyggende og med overvåking av transaksjoner for å forhindre kortmisbruk.

– Til tross for at tapene relatert til svindel foreløpig er lave, når vi tar den omfattende bruken av kort i betraktning, er det viktig å ligge i forkant av et kriminalitetsbilde i stadig endring, sier Neverdal.

Selv om svindelomfanget er lite, er det svært ubehagelig for den som rammes. Bankene dekker tapet for privatpersoner dersom de ikke har vært uaktsomme.

Råd mot kortsvindel på nett

1)      Bruk regionsperre når det er mulig

2)      Følg med på kontoen din og meld straks fra til banken hvis du oppdager unormale transaksjoner.

3)      Ha gjerne sparepengene på en annen konto i banken enn kortkontoen

4)      Hold datamaskinen oppdatert og sikret

5)      Sjekk at adresselinjen inneholder en grønn hengelås når du legger inn kortopplysninger

6)      Hvis du får et tilbud som ser ut til å være for godt til å være sant, kan det være svindel

7)      Vær varsom med lenker i e-poster og meldinger for å gå inn på sider hvor penger er involvert

8)      Bruk kort med gode reklamasjonsmuligheter

Stine Neverdal

Stine Neverdal

kommunikasjonssjef

900 33 112 Stine.Neverdal@finansnorge.no