Like dårlig for pensjonssparing

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Like dårlig for pensjonssparing

STATSBUDSJETTET: Budsjettet inneholder ingen forbedringer når det gjelder privat pensjonssparing, slik det ble lovet i Sundvolden-erklæringen fra 2013. 

Eldre menn sitter ved sjøen. Foto.

– Regjeringen gjennomfører ikke sine egne planer fra 2013. Det er uheldig at regjeringen heller ikke i år styrker den enkeltes mulighet til individuell pensjonssparing, sier direktør for livsforsikring og pensjon i Finans Norge, Stefi Kierulf Prytz.

Mange flere må spare

Mange flere enn i dag må spare til egen pensjon for å kunne opprettholde sin levestandard som alderspensjonist. På grunn av lave sparerammer og ulik skattemessig behandling av innbetalinger og utbetalinger er det i dag få som har individuell pensjonssparing med skattefordel (IPS).

– For å legge til rette for bedre pensjonssparing i IPS må derfor både satsene økes betraktelig og skattefradrag for innbetaling må skje etter tilsvarende satser som utbetalingene skattlegges med. Dessverre legges det ikke til rette for noe av dette i statsbudsjettet, sier Kierulf Prytz.

Stefi Kierulf Prytz

Stefi Kierulf Prytz

direktør liv og pensjon

997 97 503 Stefi.Kierulf.Prytz@finansnorge.no

Regjeringen må styrke pensjonssparingen

Finans Norge mener det er på høy tid at regjeringen i årets statsbudsjett kommer med tiltak for å legge bedre til rette for egen pensjonssparing.

Eldre par på benk i parken. Foto.