Heller selskapsskatt enn arbeidsgiveravgift

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Heller selskapsskatt enn arbeidsgiveravgift

Adm. direktør Idar Kreutzer i Finans Norge mener økt selskapsskatt for finansnæringen er bedre enn økt arbeidsgiveravgift slik det foreslås i statsbudsjettet.

Mange oppslag om finansskatt. Foto.
De uheldige sidene med den foreslåtte finansskatten får stor oppmerksomhet.

– Finansskatten fører til at hver arbeidstaker i finansnæringen i gjennomsnitt blir om lag 40 000 kroner dyrere. Den vil derfor være et insentiv til outsourcing, og den er klart negativ for distriktene, sier Kreutzer.

Selv om økt bedriftsbeskatning også har mange negative sider, er en økning av arbeidsgiveravgiften enda verre, mener han. En økning av selskapsskatten til 26,5 prosent kan derfor være et alternativ. Det betyr i så fall at finansnæringen vil få 2,5 prosentpoeng høyere selskapsskatt neste år sammenlignet med det øvrige næringslivet.

I statsbudsjettet som ble lagt fram sist torsdag foreslås finansskatten innført i form av to elementer:

  • En ekstraskatt på 5 prosent av lønnsgrunnlaget i finanssektoren, og at
  • Satsen på alminnelig inntekt for sektoren ikke reduseres til 24 prosent som for øvrig næringsliv, men videreføres på 25 prosent også i 2017.

Liker det ikke

Kreutzer understreker at han ikke liker å ta til orde for økt skatt for finansnæringen, men at det nå er nødvendig å se på alternativene.

– Selskapsskatten fører til redusert avkastning til eierne etter skatt. Det vil igjen påvirke tilgangen til og prisen på kapital, men vi mener likevel det er bedre å ta det på selskapsskatt enn på arbeidsgiveravgift, sier han.

Støttepartiene tviler

Både KrF og Venstre understreket før helga at de er skeptiske til utformingen av finansskatten.

Til Dagens Næringsliv lørdag sa Venstre-leder Trine Skei Grande at det er en illusjon at det er finansfyrstene på Aker Brygge vi tar gjennom en slik skatt. I realiteten er det bankfunksjonærene i distriktene som vil rammes, sa hun.

Hun vil nå se på hele innretningen av finansskatten for å finne ut om det er noe som kan endres.

– Jeg tror finansnæringen i Norge har en stor mulighet til å utvikle næringen, men med finansskatten legger vi bare til grunn for utflagging og nedlegging av filialer. Jeg håper vi finner en løsning på dette, men det er krevende, ettersom det er snakk om mye penger, sa Venstre-lederen til DN.

Finanskomiteens leder Hans Olav Syversen (KrF) sa før helga til NTB at han forstår bekymringen.

– Vi må se på utformingen og hvordan det vil slå ut i Bank-Norge. Hvis man legger alt på ansatte, vil det være en disfavør av dem som velger å ha mange ansatte her i Norge, sa Syversen.

Slik blir finansskatten

STATSBUDSJETTET: Regjeringen foreslår å innføre en finansskatt fra 2017, i tråd med  skatteforliket i Stortinget . Dette vil medføre en ekstrakostnad på 2,3 mrd. og vil gjøre det mer kostbart å ha ansatte i finans.

Økt skatt på arbeidsplasser

STATSBUDSJETTET: I  en situasjon hvor vi trenger flere og mer verdiskapende arbeidsplasser  er det uforståelig at regjeringen foreslår å legge en ekstra skatt på arbeidsplassene i en av landets mest verdiskapende næringer. 

Bilde av Idar Kreutzer