God kjønnsbalanse fremmer innovasjon og verdiskapning

Gå til hovedinnhold
Publisert:

God kjønnsbalanse fremmer innovasjon og verdiskapning

Mandag 17. oktober er Equal Pay Day. Finans Norge og de øvrige tariffpartene i finanssektoren har en felles ambisjon om å forbedre likelønnssituasjonen i bransjen vesentlig og vil arbeide for likestilt deltakelse for kvinner og menn. 

Bilde av fem mennesker i jobbklær

 Det er viktig for næringen å kunne rekruttere de beste talentene, og god kjønnsbalanse vil gi et mangfold som bidrar til innovasjon og verdiskapning, sier direktør Runa Opdal Kerr i Finans Norge. Finansnæringen har fremdeles en jobb å gjøre, men vi ser også at bedrifter gjør en god innsats for å bedre situasjonen.

Finans Norge, Finansforbundet og LO har nedsatt et utvalg som blant annet skal anbefale tiltak for å bedre likelønnssituasjonen i næringen og likestilt deltakelse for kvinner og menn. Utvalget skal også foreslå nøkkelparametre for å måle utviklingen over tid.

Enighet i tariffoppgjøret med Finansforbundet

Etter forhandlinger mellom Finans Norge og Finansforbundet, kom partene til enighet om et anbefalt forslag som inkluderer et generelt tillegg på kr. 1550 per år med virkning fra 1. mai 2016.