Finansnæringen er nøkkelen til grønn konkurransekraft

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Finansnæringen er nøkkelen til grønn konkurransekraft

Finansnæringen kommer til å spille en helt avgjørende rolle for at Norge skal klare det grønne skiftet. Finansiering av innovasjon, utvikling og industrialisering av nye bærekraftige løsninger vil være helt sentralt for om Norge vil klare omstillingen. 

Grønn konkurransekraft, forside på rapport.

Ekspertutvalget for grønn konkurransekraft overrekker i dag sin sluttrapport til statsminister Erna Solberg og klima- og miljøminister Vidar Helgesen. Utvalget, som består av Idar Kreutzer og Connie Hedegaard, viser at Norge kan bli et konkurransedyktig lavutslippssamfunn i 2050 gjennom å ta offensive grep for omstillingen i norsk økonomi.

– Dette er et spennende og viktig arbeid. Rapporten viser at en mangfoldig og konkurransedyktig finansnæring styrker næringslivets omstillingsevne og spiller en nøkkelrolle i det grønne skiftet. Omstillingen blir krevende, men kan også bety vekstmuligheter for Norge og norsk næringsliv, sier direktør i Finans Norge, Jan Erik Fåne.  

Rapporten fra ekspertutvalget inneholder en rekke anbefalinger til regjeringen, også når det gjelder finansiering og risikokapital. Utvalget viser til at omstillingen til lavutslippssamfunnet krever tilgang på kompetent kapital, kombinert med rammebetingelser som stimulerer til innovasjon og et skattesystem som oppmuntrer til næringsutvikling.

–  Myndighetene og finansnæringen kan i samarbeid sette selskaper og privatpersoner bedre i stand til å håndtere trusler og gripe muligheter som ligger i overgangen til en lavutslippsøkonomi, avslutter Fåne.