Finans Norge tar initiativ for regulering av crowdfunding

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Finans Norge tar initiativ for regulering av crowdfunding

Finans Norge ber om at Finansdepartementet setter i gang et arbeid for å regulere folkefinansiering eller grasrotfinansiering, kanskje best kjent som "crowdfunding".

Crowdfunding, eller folkefinansiering, innebærer at virksomheter kan skaffe seg finansiering gjennom mange små bidrag for et stort antall bidragsytere. Slik folkefinansiering vil kunne være et tilskudd til finansieringen av innovasjon og oppstart av nye virksomheter.

Manglende klarhet i regelverket kan hemme utviklingen på området, og fenomenet innebærer også spesiell risiko for svindel, misligheter, hvitvasking, med videre.

Området bør reguleres, og Finans Norge har derfor i et brev til Finansdepartementet anmodet norske myndigheter om å iverksette arbeidet med å få på plass et hensiktsmessig regulatorisk rammeverk.

Folkefinansieringen bør inn i faste former

Folkefinansiering eller grasrotfinansiering, kanskje bedre kjent som crowdfunding, er et raskt voksende fenomen verden over. Fenomenet er også kommet til oss. Finans Norge mener området bør reguleres for å sikre en god markedsplass med tillit fra investorer...

Idar Kreutzer. Foto.