Finans Norge søker jurister/advokater

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Finans Norge søker jurister/advokater

Til juridisk enhet søker vi samfunnsengasjerte jurister/advokater med interesse for og innsikt i regulering av finansiell virksomhet.

Vi søker nå tre nye medarbeidere med følgende hovedansvarsområde:

  • Økonomisk kriminalitet, hvitvasking og terrorfinansiering. Medarbeiderne vil delta i Finans Norges arbeid med å koordinere finansnæringens arbeid for å forebygge og bekjempe økonomisk kriminalitet og hvitvasking, herunder sanksjoner, korrupsjon og kundeidentifikasjon. Vi søker både en kandidat med noen års erfaring fra kriminalitetsforebyggende arbeid, alternativt med innsikt i finansnæringens arbeid med dette området, samt en nyutdannet kandidat med interesse for området. Kandidatene bør ha gode juridiske kvalifikasjoner.

  • Finansavtalelovgivning og konkurranserett. Vi søker en nyutdannet kandidat med gode kvalifikasjoner som har ønske om å arbeide med lovgivning og selvregulering som berører finansforetakenes virksomhet mot kunder, særlig finansavtaleloven og konkurranserett.

Alle kandidatene må ha god evne til å fremstille kompliserte problemstillinger, både skriftlig og muntlig. Det kreves videre gode samarbeidsevner, samtidig som kandidatene må kunne arbeide selvstendig med kompliserte problemstillinger.

Finans Norge kan tilby:

  • Godt fagmiljø og tett samarbeid med andre profesjoner
  • Svært varierte juridiske og praktiske problemstillinger, med gode muligheter for faglig utvikling, herunder deltakelse i internasjonalt arbeid
  • Moderne lokaler sentralt i Oslo
  • Konkurransedyktige betingelser

Spørsmål om stillingene kan rettes til:
Direktør Evy Ann Hagen, tlf 906 74 709 alternativt juridisk fagsjef Else Cathrine Lund,
tlf 479 38 941.

Kortfattet søknad med CV sendes til evy.ann.hagen@finansnorge.no innen 28.10.2016