Finans Norge positiv til gjeldsregister

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Finans Norge positiv til gjeldsregister

Finans Norge er positiv til regjeringens forslag om innføring av et gjeldsregister og vurderer å søke om å få drive et slikt privat register. 

Idar Kreutzer. Foto.

I flere runder har Finans Norge ønsket at det kommer på plass et gjeldsregister. I utgangspunktet ønsket finansnæringens organisasjon et offentlig register. Men den løsningen BLD har falt ned på med et privat drevet register, er likevel noe organisasjonen støtter.

– Vi har ønsket oss et register som inneholder all gjeld, ikke bare usikret gjeld. Samtidig deler vi departementets syn på at det er denne gjelden som nok er den mest utfordrende, og derfor den gjelden det er viktigst at man raskt får på plass et register for. At det gis rapporteringsplikt til et slikt register er derfor bra, sier administrerende direktør i Finans Norge Idar Kreutzer.

– Registeret må fungere effektivt, ha tilstrekkelig tillit og være sikkert, understreker Kreutzer. Finans Norge vil være opptatt av at et register skal ha høye krav til personvern, at informasjonen ikke skal brukes til noe annet enn formålet: nemlig å sørge for at privatpersoner som ikke bør få innvilget forbruksgjeld, heller ikke får innvilget slik gjeld. Det er viktig at registerets informasjon ikke brukes i andre former for kommersiell virksomhet eller videreselges til tredjeparter. Det er også viktig at kostnadene ved drift av et slikt register holdes på et absolutt minimum.

Kreutzer varsler at Finans Norge vil studere lovforslaget som er sendt på høring nøye.

– Det vil være naturlig for oss å vurdere om Finans Norge skal søke om å få konsesjon til å drifte gjeldsregisteret. I utgangspunktet vil vi stille oss positive til dette, men må selvsagt ta forbehold om at vilkår og finansieringsmodell gjør dette praktisk og formålstjenlig, sier Kreutzer.

Jan Erik Fåne

Jan Erik Fåne

kommunikasjonsdirektør

922 13 640 jan.erik.fane@finansnorge.no