Enda raskere betalinger

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Enda raskere betalinger

Torsdag 13. oktober blir det enda raskere å overføre penger. Det blir da fem, mot tidligere fire, daglige oppgjørstidspunkt i bankenes felles betalingssystem. 

Bilde av et skilt med bank på

Betalinger du foretar, for eksempel regningsbetaling gjennom nettbank, sender banken videre inn i bankenes hovedavregningssystem NICS - Norwegian Interbank Clearing System. NICS avregner alle betalingene. NICS beregner hvor mye den enkelte bank i sum enten skylder eller har til gode i forhold til alle øvrige banker. NICS sender disse posisjonene til Norges Bank for oppgjør mellom bankene. Etter oppgjøret har mottakers bank mottatt pengene og kan føre betalingen inn på betalingsmottakers konto.

Fem daglige oppgjør

I 2012 økte antall oppgjørstidspunkt fra tre til fire. I dag innføres enda et daglig oppgjør, noe som innebærer at det norske betalingssystemet blir enda mer effektivt.

Innføringen vil bety økt hurtighet i betalingsformidlingen, og en forhåpentlig jevnere tidsmessig fordeling av oppgjør gjennom dagen.

Fakta om NICS

I 2015 ble det avregnet 2,3 milliarder transaksjoner med et samlet beløp på 72 045 milliarder kroner gjennom det norske betalingsoppgjørssystemet NICS. NICS er underlagt konsesjon.

  • NICS er et system for utveksling av bankenes egne samt kunders betalingstransaksjoner, og avregning av disse bankene imellom. Den alminnelige betalingsformidling, det vil si transaksjoner under 25 millioner kr, inngår i nettoavregninger (NICS Netto).
  • Det sendes fem ganger daglig oppgjør i Norge Bank. Tidspunktene er kl 05.35, 09.30, 11.30, 13.35 og 15.35.
  • NICS administreres av NICS Operatørkontor (en del av Bits AS) på vegne av Finans Norge. Alle banker i Norge som tilbyr alminnelige kunderettede betalingstjenester er deltagere i NICS.