Arbeidslivsdag om finansnæringen i endring

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Arbeidslivsdag om finansnæringen i endring

Finans Norges arbeidslivsdag for medlemsbedriftene gikk av stabelen 26. oktober. Tema var finansnæringen i endring, omstilling og outsourcing. En workshop satte søkelys på HR-rollen i fremtidens finansnæring. 

Møterom. Foto.

Finans Norge arrangerer årlig et seminar for arbeidsgivermedlemene om relevante arbeidslivstemaer. I år var søkelyset bl.a. rettet mot endringer i finansnæringen.

Dagen startet med at Finans Norges arbeidsrettsadvokater Anja M. Brodschöll og Nils P. Brahde gjennomgikk endringer i avtaleverk, regler om ledende og særlig uavhengig stilling og arbeidsgivers styringsrett. Etter lunsj kunne deltakerne fordype seg i to ulike temaer: Omstilling og outsourcing eller HR-rollen i fremtidens finansnæring.

Sesjonen om omstilling og outsourcing ble åpnet av Gaute Krokann og Arne Steen Slåttå, partnere i advokatfirmaet Haavind AS. De fortalte nærmere om når outsourcing er en virksomhetsoverdragelse og hvordan bedriftene kan gjennomføre en vellykket outsourcing. HR-direktør Tove Selnes i Storebrand avsluttet sesjonen med å dele deres erfaringer med outsourcing.

Finans Norge har nylig publisert et notat om fordelene og ulempene ved outsourcing, hvilke regler gjelder, og hva finansbedrifter bør tenke på når de vurderer å outsource. Notatet inneholder også Finans Norges overordnede posisjoner når det gjelder de personalmessige sidene ved outsourcing.

I den andre sesjonen ble HR-rollen i fremtidens finansnæring drøftet. Nordeas globale HR direktør Johanna Bergstrøm fortalte om organisering av HR for framtiden og hvordan Nordea har jobbet for å bygge opp en felles HR-organisasjon på tvers av landegrensene.

Etterpå arrangerte tre HR-konsulenter fra Deloitte en workshop om fremtidens arbeidsliv. Konsulentselskapet gjennomfører årlig en internasjonal undersøkelse for å avdekke trender innen HR (Human Capital Trends). Gjennom ulike oppgaver diskuterte deltakerne hvordan virksomhetene forholder seg til og jobber med de ulike utviklingstrekkene.

Runa Opdal Kerr

Runa Opdal Kerr

direktør arbeidsliv

415 15 427 runa.kerr@finansnorge.no