Arbeidslivsdag om finansnæringen i endring

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Arbeidslivsdag om finansnæringen i endring

Finans Norges arbeidslivsdag for medlemsbedriftene gikk av stabelen 26. oktober. Tema var finansnæringen i endring, omstilling og outsourcing. En workshop satte søkelys på HR-rollen i fremtidens finansnæring. 

Møterom. Foto.

Finans Norge arrangerer årlig et seminar for arbeidsgivermedlemene om relevante arbeidslivstemaer. I år var søkelyset bl.a. rettet mot endringer i finansnæringen.

Dagen startet med at Finans Norges arbeidsrettsadvokater Anja M. Brodschöll og Nils P. Brahde gjennomgikk endringer i avtaleverk, regler om ledende og særlig uavhengig stilling og arbeidsgivers styringsrett. Etter lunsj kunne deltakerne fordype seg i to ulike temaer: Omstilling og outsourcing eller HR-rollen i fremtidens finansnæring.

Sesjonen om omstilling og outsourcing ble åpnet av Gaute Krokann og Arne Steen Slåttå, partnere i advokatfirmaet Haavind AS. De fortalte nærmere om når outsourcing er en virksomhetsoverdragelse og hvordan bedriftene kan gjennomføre en vellykket outsourcing. HR-direktør Tove Selnes i Storebrand avsluttet sesjonen med å dele deres erfaringer med outsourcing.

Finans Norge har nylig publisert et notat om fordelene og ulempene ved outsourcing, hvilke regler gjelder, og hva finansbedrifter bør tenke på når de vurderer å outsource. Notatet inneholder også Finans Norges overordnede posisjoner når det gjelder de personalmessige sidene ved outsourcing.

I den andre sesjonen ble HR-rollen i fremtidens finansnæring drøftet. Nordeas globale HR direktør Johanna Bergstrøm fortalte om organisering av HR for framtiden og hvordan Nordea har jobbet for å bygge opp en felles HR-organisasjon på tvers av landegrensene.

Etterpå arrangerte tre HR-konsulenter fra Deloitte en workshop om fremtidens arbeidsliv. Konsulentselskapet gjennomfører årlig en internasjonal undersøkelse for å avdekke trender innen HR (Human Capital Trends). Gjennom ulike oppgaver diskuterte deltakerne hvordan virksomhetene forholder seg til og jobber med de ulike utviklingstrekkene.